Hovedmålet med prosjektet er forebygge frafall i videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet. Andre mål er å få kunnskap om behov for, og bruken av tiltak og tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen, prøve ut en modell for tverrsektorielt samarbeid og ikke minst få kunnskap om omfanget av levekårsproblemer og sosiale problemer blant elever i videregående skole.

Forbundslederen i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, mener dette er et spennende og viktig prosjekt. -Dette er et positivt tiltak for at flere elever skal gjennomføre videregående skole, og det kan være med på å skape tilhørighet til arbeidsmarkedet.

Nye tall viser at flere unge har problemer med å komme seg inn i arbeidslivet. Det har vært en jevn nedgang siden begynnelsen av 2000-tallet, og enda flere har fått problemer etter finanskrisen. Kvisvik mener at for å få bukt med dette er NAV-veiledere i videregående skole et godt tiltak som kan hjelpe unge til å inkluderes i arbeidslivet. -At så mange som mulig får en fot inn i arbeidsmarkedet er avgjørende i bekjempelsen av fattigdom. Prosjektet blir spennende å følge videre. Dersom det gir gode resultater håper vi det kan bli et fast samarbeidsprosjekt mellom NAV og den videregående skolen, avslutter Kvisvik.

Les mer om NAV-veileder i videregående skole her.