STREIK: Bruddet fører til streik i helse- og omsorgsvirksomheter. Ingen av FOs medlemmer tas ut i streik.
STREIK: Bruddet fører til streik i helse- og omsorgsvirksomheter. Ingen av FOs medlemmer tas ut i streik.

Det er streik i private helse- og omsorgsvirksomheter. Dette er klart etter at Fagforbundet og FO på den ene siden, og NHO på den andre, ikke ble enige om en ny tariffavtale under meklingen i kveld. Ingen av FOs medlemmer tas ut i streik.  

NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter ansatte i privat pleie og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere. 

— Vi har forventninger om at våre medlemmer som arbeider side om side med sykepleiere skal få tilgang til denne avtalen, sier Ole Henrik Kråkenes, som representerer FO i forhandlingene på NHO-området.

Før meklingsstartPrivat sektor: Klart for nye forhandlinger hos Riksmekleren    

Under en mekling er det bare mekleren som uttaler seg. FO kan derfor ikke gå inn på hva som ble sagt eller diskutert under meklingen. 

— Men vi er skuffet over at det ikke lykkes å få rettet opp i ubegrunnede skjevheter. NHO har kjent til disse utfordringene i lang tid. FO forventer at NHO rydder opp, sier Ole Henrik Kråkenes.

Kråkenes viser til at det er NHO selv som har ansvaret for denne konflikten. 

— Dette er en urett vi ikke kan leve med, og vi hadde forventet at arbeidsgiverne ville komme oss i møte. Det var de som skapte denne skjevheten mellom våre medlemmer og sykepleierne i 2019, og vi trodde faktisk vi skulle finne en vei ut av dette uføre, sier Ole Henrik Kråkenes.

Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

Se også: Les alle sakene om lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO)