SOSIALARBEIDERPRISEN: Hvem blir årets sosialarbeider 2019?
SOSIALARBEIDERPRISEN: Hvem blir årets sosialarbeider 2019?

FOs medlemmer, tillitsvalgte, klubber og fylkesavdelinger oppfordres til å sende inn forslag til kandidater til FO innen 1. mai 2019. 

Forslaget må være utfyllende og du bør ha med en grundig begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles prisen. Send forslaget til:
Arbeidsutvalget i FO, Boks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo. 

Epost: kontor@fo.no

Eventuelle spørsmål om Sosialarbeiderprisen 2019 kan rettes til rådgiver i FO, Inger Karseth:

Epost: inger.karseth@fo.no, tlf: 480 61 261


Sosialarbeiderprisen går til et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid, eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

I tillegg til heder og ære får Årets sosialarbeider et stipend på 40 000 kroner. Dette kan brukes til konferanser, studieturer eller annet faglig utviklingsarbeid innenfor fagfeltene til FOs medlemmer.

Sosialarbeiderprisen deles ut årlig - og denne gangen skjer det under Landsmøte i FO i november.

Les hvem som fikk Sosialarbeiderprisen i 2018