Bernt Barstad
ÅRETS SOSIALARBEIDER: Vernepleier Bernt Barstad takket for prisen som årets sosialarbeider. Her med forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik. Foto: FO

 

Fellesorganisasjonen (FO) deler årlig ut den gjeve Sosialarbeiderprisen i forbindelse med Sosialarbeiderdagen. 

LES MER: FO gratulerer med Sosialarbeiderdagen!

Kvisvik talte på Sosialarbeiderdagen

Her er hele Kvisvik sin tale til årets sosialarbeider 2018:

Ifølge FOs statuetter skal Sosialarbeiderprisen gå til:

«et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Prisen er et stipend på kr 40 000 som kan brukes til deltakelse på konferanser, studietur eller annet faglig utviklingsarbeid innenfor fagfeltene til FOs medlemmer».

FØLG FO PÅ INSTAGRAM!

LES OGSÅ: Dette er Sosialarbeiderprisen

Årets sosialarbeider har en særlig stor kjærlighet og engasjement knytta til personer med utviklingshemning.
  
Seksualitet og funksjonsnedsettelser er et forsømt området i Norge. Og på dette feltet har prisvinneren gjort mye for å synliggjøre utfordringene. Vedkommende har jobbet iherdig for å bidra med kunnskap og redskaper til opplæring. Årets vinner vil at vi som helse- og sosialarbeidere skal være løsningsorienterte og ha en forståelse av at sex er nytelse – det gjelder også for mennesker som har ulike funksjonsnedsettelser. Han beskriver seg selv som en forkjemper for et seksualvennlig miljø - og som han sier; sex – ja, det er en fin ting å pusle med. 

Jeg kan allerede her røpe at prisvinneren er en mann og han er vernepleier. I tillegg har han en videreutdanning i målretta miljøarbeid og sexologi og en master fra NTNU i funksjonshemming og samfunn. Årets prisvinner har med andre ord både sterk formalkompetanse, og lang erfaring fra praksisfeltet. 

PRISVINNER: Bernt Barstad
PRISVINNER: Bernt Barstad takket for prisen og sa at han var overrasket, rørt og en kjempestolt vernepleier. Foto: FO
 

På 80-tallet jobbet han på sentralinstitusjon i HVPU fram til ansvarsreformen. I dag jobber han som spesialvernepleier ved Habiliteringstjenesten på. St. Olav hvor han har vært ansatt siden starten i 1991. 

Vil du lese mer om prisvinner Bernt Barstad?

LES OGSÅ: Bernt Barstad: –Sex er forbannet vanskelig!

Selv om han har lagt ned mye arbeid i å rette oppmerksomhet mot personer med funksjonsnedsettelser og seksualitet, har han også bidratt til fagutvikling innen andre fagfelt. 

Han var med på oppstart av fagnettverket NFSS –Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv og satt i mange år i styret. Nå er han æresmedlem. 

Han har vært redaktør for fagtidsskriftet Sexologi og skrevet boka «Seksualitet og utviklingshemming» (Universitetsforlaget 2006). Han har også, i samarbeid med Bjørg Nesset, utviklet opplæringspakken «ESS (etikk, seksualitet og samliv)» og e-læringsprogrammet «Ingen hemmeligheter». 

Prisvinneren er også en av medforfatterne til «Seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming». Dette er Bufdirs retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep mot voksne mennesker med psykisk utviklingshemming (www.vermotmovergrep.no). 

Høsten 2016 startet han Be-Ni forlaget sammen med Nina Christine Dahl. Forlaget ønsker å bidra til å spre informasjon på en lettlest og lettfattelig måte. Der skriver og utgir de lettlest hefter som blant annet; «Hjelp – hvem skal bestemme» og «Hjelp – jeg er anmeldt».

Han har skrevet en rekke artikler, mange med stipendstøtte fra FO. For eksempel artikkelen «Et godt liv kan måles» i Fontene om rettigheter for mennesker med utviklingshemning. 

Prisvinneren beskrives av forslagsstiller som en «sann helse- og sosialarbeider som er inkluderende og til stede for alle». En Vernepleier med stor og stolt V- med hjerte for de som blir stengt ute og ikke får samme muligheter eller rettigheter. 

Da flyktningkrisen rammet verden, og man oppfordret det norske folk til dugnad for å dekke behovene for hjem til mindreårige flyktninger, gikk han og familien i «tenkeboksen» og bestemte seg for at - ja, det klarer vi! Nå har de åpnet sitt hjem for en mindreårig flyktning, og er blitt fosterforeldre!

I tillegg blir prisvinneren gjerne med på både politiske og faglige debatter og er en kjent og uredd debattant i flere medier.

Tema for dagen er grønt sosialt arbeid. Jeg vet ikke om prisvinneren vil si at han i sitt profesjonelle virke driver med grønt sosialt arbeid, men vi tror vi har belegg for å si at han er opptatt av det i sitt private. Han har vært engasjert i arbeidet for å fremme kortreist og lokalprodusert mat fra Midt Norge og Midt Sverige og har sammen med kona si vært involvert i Fru Pedersen Gårdsmat i Trondheim som fikk Trøndersk Matpris i 2009.
Vi vet også at han dette året har planlagt å bruke tog framfor fly når han skal på oppdrag og at han derfor valgte å ta nattog med sovekupe for delta her i dag. Vi er glad for at toget var i rute og at du nå er her for å ta imot prisen for årets sosialarbeider.
Det er derfor med stor glede at jeg nå kaller fram Bernt Barstad!

LES OGSÅ: Mimmi Kvisvik: - Vi må satse mer på straff som virker