Norge mangler 20 000 vernepleiere  
VERNEPLEIERMANGEL: Marit Selfors Isaksen og Mimmi Kvisvik mener man må utdanne flere vernepleiere

I etterkant av Helsetilsynets undersøkelse av tjenestene til personer med utviklingshemming i 2016 var konklusjonen at “forholdene kunne ikke vært verre”. Nye tall fra FO og NAKU viser at kompetansesituasjonen kun har hatt en svak fremgang. 

LES RAPPORTEN: Ingen tid å miste (PDF, 1MB)

Her kan du se webinaret i opptak

 

– Vernepleiere er nøkkelen for at personer med utviklingshemming skal få tjenestene de trenger. Vi har sett behovet for   en rapport for å avdekke kompetansesituasjonen i tjenestene, sier Marit Selfors Isaksen, leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere. 

Isaksen har representert FO i rapportutvalget som i dag legger frem rapporten Ingen tid å miste. Rapporten viser at kun 10,7 prosent av de ansatte har vernepleierutdanning og at 33,2 prosent ikke har formell helse- og sosialfaglig utdanning.  

Totalt mangler Norge mer enn 20 000 vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming. 

LES MER: Kun én av ti ansatte i tjenester for personer med utviklingshemming har vernepleierutdanning. Kritisk for tjenesten, mener FO

Stor vernepleiermangel   

Hovedargumentet for å ansette vernepleiere er å gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre. NAKU-leder og professor Karl Elling Ellingsen mener vernepleierne har den faglige kompetansen som trengs for å lykkes i det arbeidet. Han peker også på at utdanningen er forkningsbasert og praksisnær samtidig som den tar inn over seg brukernes rettigheter, retten til selvbestemmelse og etikk. 

– Høyere andel ansatte med vernepleierutdanning er en forutsetning for faglig forsvarlige tjenester, sier Karl Elling Ellingsen, leder av NAKU og professor ved NTNU. 

FO mener også det er for dårlig at kun én av ti ansatte i tjenestene har vernepleierutdanning.

– Dette er skremmende lite. FO har satt som mål at minst 70 prosent av de ansatte skal ha profesjonsfaglig bakgrunn på bachelornivå eller høyere nettopp fordi dette området krever spesialisert kunnskap, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. 

LES MER: Forskningsartikkel i Fontene Forskning

Opptrappingsplan for vernepleiere  

FOs helhetlige opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming fra 2018 krever en dobling av utdanningskapasiteten over en tiårsperiode. I lys av rapporten ser forbundet at det ikke strekker til.  

– Vi trenger rett og slett flere enn antatt. Det handler om brukernes trygghet. Vi trenger en egen opptrappingsplan for å utdanne flere vernepleiere de neste ti årene. Dette må bli en sak for statsbudsjettet 2021, sier forbundslederen. 

Hun får støtte fra Isaksen som mener det haster. 

– Ettersom at Norge mangler 20 000 vernepleiere og behovet øker må antallet studieplasser økes betraktelig. Vi har ingen tid å miste, sier hun.
 

Utbredt bruk av deltid  

Rapporten viser også utbredt bruk av deltid i de kommunale tjenestene. Hele syv av ti jobber deltid. Én av åtte ansatte jobber mindre enn 10 prosent. Brukerne må forholde seg til flere ansatte og det oppstår problemer med informasjonsflyt.  

– Stor gjennomtrekk og små stillinger, kombinert med manglende kompetanse, øker sjansen for alvorlige ulykker. Kommunene må få på plass heltidskultur, mener Kvisvik. 

LES MER: Vernepleiere er autorisert helsepersonell