Vernepleiere har myndighet til å ta ansvarsvakter, håndtere legemidler og ha fagansvar. De kan utgangspunktet utføre alle medisinskfaglige prosedyrer delegert av lege eller virksomhetsleder, i tråd med legemiddelhåndteringsforskriftene. Vernepleiere er fullt ut autorisert helsepersonell med både helse- og sosialfaglig kompetanse.

FO jobber kontinuerlig med å synliggjøre vernepleierens kompetanse i samfunnet.

SE OGSÅ: FO-notat om vernepleierens helsefagkompetanse. (PDF, 141KB)

Her kan du lese aktuelle saker