Profesjonsrådslederne
Profesjonslederne fra venstre: Kathrine Haugland Martinsen (s), Irmelin Sangolt Tjelflaat (b) og Marianne Solberg Johnsen (v) (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

FOs ambisjon er å være en profesjonspolitisk aktør og premissleverandør for utvikling og legitimitet av velferdstjenestene. Som profesjonsutøvere skal vi gi forsvarlige tjenester til brukernes beste. Profesjonsrådene har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder utdanningene, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

Profesjonsrådet skal i følge FOs vedtekter:

  • Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i yrkesgruppa for øvrig
  • Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
  • Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom de tre seksjonene og andre fagmiljøer
  • Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk mv.
  • Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene pr. halvår
  • Arbeide med å gi råd til landsstyret om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
  • Profesjonsrådet har ansvar for å arrangere konferanser og utvikle kontakt og samarbeide med de lokale profesjonsutvalgene
  • Tildele fagstipend

Her kan du lese om de tre profesjonsrådene: