LOV- OG AVTALEVERK: Gjennom fagseminarene vil du lære mer om lovene og avtalene som virker inn på ditt arbeidsforhold.
LOV- OG AVTALEVERK: Gjennom fagseminarene vil du lære mer om lovene og avtalene som virker inn på ditt arbeidsforhold. – Kjenner du dine rettigheter, blir du tryggere i arbeidsforholdet ditt, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen.

Som fagforening er FOs viktigste jobb å sørge for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

– Våre tillitsvalgte i private helse- og omsorgsbedrifter har spilt inn at medlemmene har et behov for å bli kjent med sine rettigheter som arbeidstakere. Derfor har vi nå satt opp fire fagseminar som tar for seg lov- og avtaleverk for privat sektor (NHO), sier Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse. 

LES MER MELD DEG PÅ HER: Fagseminar for deg som jobber i privat sektor
SE OGSÅ: Se tidligere fagseminar 

Fagseminarene arrangeres en gang i kvartalet gjennom 2022, og vil foregå digitalt slik at medlemmer fra hele landet får mulighet til å delta. 

– Kjenner du dine rettigheter, blir du tryggere i arbeidsforholdet ditt. I fagseminarene vil du få svar på spørsmål du har knyttet til din tariffavtale eller lovverk, og hvordan disse påvirker ditt arbeidsforhold, sier Kråkenes.

Ikke alle medlemmer jobber på en arbeidsplass med tariffavtale. Seminarene vil også ta for seg fordelene med en slik avtale, og rettighetene som gjelder for de ansatte uavhengig av tariffavtale.

Har du en kollega som ikke er fagorganisert? Inviter gjerne en kollega til å se fagseminaret! I vår vervekampanje kan du vinne et gavekort for hver kollega du verver.