Klubbhåndboka

‒ Dette er en veldig nyttig håndbok for både nye og litt mer erfarne tillitsvalgte. Håndboka svarer på de mest sentrale spørsmålene en som tillitsvalgt kan ha, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

Håndboka har fire deler:

  1. Klubben
  2. Lønn og forhandlinger
  3. Samarbeid og rettigheter
  4. Medlemmet og medlemsshenvendelser

Det er også satt av flere sider til å ta egne notater.

Les og last ned PDF her (2MB).

Viktige tillitsvalgte

‒ FO har mange dyktige tillitsvalgte som gjør en viktig jobb for medlemmene. Vi håper nå håndboka kan komme til nytte for mange nye tillitsvalgte, sier Solberg.

Dersom du ønsker en trykket versjon kan du kontakte din fylkesavdeling for bestilling.  Klubbhåndboka er helt gratis.

Marianne Solberg
BLI TILLITSVALGT I FO: Nestleder Marianne Solberg vil ha flere tillitsvalgte.

 

Slik blir du tillitsvalgt i FO

Alle medlemmer i FO kan i prinsippet bli tillitsvalgt. Som tillitsvalgt får du ekstra påvirkningsmulighet på din arbeidsplass, ved å representere dine medlemmer overfor arbeidsgiver. Du vil også kunne hjelpe dine kolleger med lønnsutvikling og eventuelle problematiske forhold på jobben.

‒ Det givende og meningsfullt å være tillitsvalgt. Siden FO både er fagforening og profesjonsforbund, kan du også engasjere deg i helse- og sosialpolitikk, sier Solberg. 

Dersom du jobber et sted der FO allerede har en klubb, kan du stille til valg som tillitsvalgt. Dersom dere ikke har en klubb, kan dere starte en. Ta kontakt med din fylkesavdeling for tips og råd om hvordan du går fram.

Les også: Tillitsvalgt i FO? Dette må du vite