Undersøkelsen viser at den største økningen kom i aldergruppen 15-24 år og gjenspeiler rapporten fra faggruppen for IA-avtalen som FO kommenterte tidligere i sommer. En tredjedel av den økte ledigheten gjelder ungdom uten utdanning. En viktig årsak til økningen er krisen innen oljenæringen, der det er omkring 8000 færre sysselsatte nå enn på samme tid i fjor.

Når det gjelder midlertidige ansatte er andelen stabil. Av sysselsatte i Norge i dag er omkring 8 % midlertidig ansatte. En av de største gruppene av midlertidig ansatte er innenfor helse- og sosialtjenester. Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), sier at med lovendringen som trådde i kraft i juli, så vil dette tallet antageligvis øke i årene fremover. Med det kompliserte regelverket som hjemler bruk av midlertidige ansatte, så fører det til at våre tillitsvalgte må følge ekstra godt med på at det ikke blir et overforbruk, sier Kvisvik.

Det er ikke bare negative tall i undersøkelsen. Det er blant annet flere eldre i arbeid, og ikke minst er det en økning av kvinner med heltidsjobb. I fra i fjor er det 17 000 flere kvinner med heltidsjobb, og 12 000 færre kvinner i deltidsjobb. Kvisvik sier dette er en positiv utvikling, men det er lenge til vi har et likestilt arbeidsmarked. Mens 85 prosent av mannlige sysselsatte har heltidsjobb gjelder dette kun for 62 prosent av kvinnene. Samtidig tjener kvinner mindre enn menn, og dette vil bli et viktig krav for FO til neste års tarifforhandlinger, avslutter Kvisvik. 

Illustrasjonsfoto