Rettsak for å sikre forsvarlig arbeidstid i privat sektor (NHO)

Rettsaken dreier seg om hvorvidt bruken av medleverturnus er i strid med bestemmelsene i tariffavtalen (overenskomst 453). I denne overenskomsten, som gjelder FOs om lag 1000 medlemmer i private sektor (NHO), er det kun tillatt med et timeantall på 35,5 timer per uke. Likevel praktiseres medleverturnus der noen jobber flere døgn sammenhengende.

‒ For å ivareta våre medlemmers rettigheter og arbeidsvilkår, mener vi det er  fagforeningene selv som må godkjenne medleverturnus , sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen.

Han understreker at ingen ønsker medleverturnusen til livs, men at godkjenningsmyndigheten skal ligge hos fagforeningene, ikke hos arbeidsgiver. Dette er viktig for å sikre medlemmene forsvarlige arbeidsforhold, mener Kråkenes.

Hvis LO vinner fram i arbeidsretten vil det fremdeles være mulig å jobbe medleverturnus, men dette skal da godkjennes av fagforeningene for å sikre forsvarlige arbeidsforhold.

Det er LOs advokater som fører saken mot NHO service og handel og de tre selskapene Human Care Ung AS, Human Care Bo AS og Olivia Solhaugen AS.

Det er satt av en uke til rettsforhandlingene. Dommen er ventet å falle i slutten av februar.

Les mer om saken hos Fagforbundet.