FO møter Støre
MØTTE AP: Marianne Solberg, nestleder i FO, og FO- tillitsvalgte i dialog med Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre om tillitsreform.

FOs tillitsvalgte og medlemmer har sagt tydelig ifra om konsekvensene mål- og resultatstyring har for deres arbeidshverdag. 

— Mange i FO frustrerer seg over at tiden de skal bruke på menneskene de møter går bort på dokumentasjonskrav. De opplever at det ikke vises tillit til dem som fagfolk, og at de blir fratatt muligheten til egne fagbaserte vurderinger til fordel for systematiske, sier FO-nestleder Marianne Solberg.

I FO sitt prinsipprogram fra Landsmøte i 2019 heter det at Styring og ledelse av velferdsstatens tjenester skal være basert på tillit til ansattes kompetanse og faglige skjønn.

FO deltar i LO sitt tillitsutvalg

LO kongressen slo i 2017 fast at det var behov for en tillitsreform i offentlig sektor. For å følge opp dette arbeidet ble det nedsatt et utvalg, LOs tillitsutvalg. Marianne Solberg, nestleder i FO, representerer forbundet her.

Utvalget har utarbeidet en definisjon for hva tillitsbasert styring og ledelse er, og jobber nå videre med å utrede hvordan tillitsmodeller kan igangsettes i ulike deler av offentlig sektor. Her skal det konkretiseres hvordan LO og LO-forbundene kan følge opp arbeidet videre, blant annet kontakt opp mot politiske partier, arbeid i den enkelte kommune, og overfor staten og ulike offentlige virksomheter. 

Her kan du lese utvalgets definisjon av Den norske tillitsmodellen (PDF, 11KB).

LES MER: Dette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor

FO bidrar i ordskiftet om mål- og resultatstyring, og inviteres til ulike arenaer for å løfte perspektivet til våre medlemmer i de ulike fagfeltene dette påvirker. Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer 11. november temadag om New Public Management, hvor FO-nestleder Marianne Solberg skal delta. Her skal hun snakke om Når det som er viktig ikke kan måles, blir det som kan måles viktig.

Se program for temadag om New Public Management her.

Politisk påvirkning

I dag har Arbeiderpartiet lagt frem sitt forslag til partiprogram for 2021-2025. Her skriver de at de vil gjøre tillitsreform i offentlig sektor til den aller viktigste reformen i en AP-ledet regjering fra 2021. Gjennom flere punkter fremheves partssamarbeidet som grunnleggende for den praktiske utformingen av tillitsreformen, og det foreslås at de tillitsvalgte på hvert område skal kunne bidra inn i arbeidet. 

Les Arbeiderpartiets forslag om tillitsreform her (side 30).

— Dette er en svært viktig sak for våre medlemmer, så vi er glade for å se at tillitsreform får så stor tyngde og plass i Arbeiderpartiets forslag til partiprogram. Dette er noe vi i FO har jobbet lenge med. Hvis vi med et regjeringsskifte får satt tillitsreform ut i praksis vil dette gjøre en enorm forskjell for arbeidshverdagen til våre medlemmer, sier nestleder Marianne Solberg.

Hun legger til at FO vil sørge for at FO-tillitsvalgte blir godt inkludert i arbeidet med å iverksette tillitsreform, dersom denne politikken vinner frem i valget i 2021. 

Tidligere i september møtte FO tillitsvalgte og FO-nestleder Marianne Solberg med Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani. De diskuterte tillitsreform, og hvordan mål- og resultatstyringen i praksis grep inn i fagfeltene og arbeidshverdagen til FO-medlemmer i offentlig sektor. 

LES MER: FO snakker med Støre om behovet for en tillitsreform i offentlig sektor