Klima og miljø

Klimaendringene er vår tid største utfordring. Alle har et ansvar å jobbe for å redusere egne utslipp. FO vedtok på landsstyremøtet den 9. desember 2020 sin egen klima- og miljøstrategi for hvordan forbundet jobber for en mer bærekraftig verden.

Les alt om FOs klima- og miljøpolitikk her

Som tillitsvalgt og medlem kan du bidra på flere måter. Vi håper strategien kan være med på å inspirere medlemmer og tillitsvalgte på hva man kan gjøre for å bidra til bedre klima og miljø.

Strategien har fire innsatsområder:

 1. Tariffpolitisk​
 2. Fag- og profesjonspolitisk​
 3. Samfunnspolitisk​
 4. Internt i FO/organisastorisk​

FOs fire innretninger for klima og miljø

 

1. Tariffpolitisk    

 • FO har som mål å styre tariffkrav i grønn retning.
 • FO skal utarbeide grønne tariffkrav som kan fremmes i tarifforhandlinger sentralt og/eller lokalt.
 • FO skal samarbeide med andre LO-forbund om felles grønne tariffkrav - både lokalt og sentralt.
 • FO skal utvikle verktøy og ha tilgjengelig ressurser som skal øke tillitsvalgtes kunnskap om problemstillinger knyttet til klima- og miljøspørsmål, og hvordan de kan jobbe lokalt med disse spørsmålene.

 

2. Fag- og profesjonspolitisk

 • FO skal utrede på hvilken måte klima- og miljøengasjementet kan gripe inn i sosialfaglig, sosialpedagogisk og helsefaglig arbeid.
 • Profesjonsrådene skal i perioden revidere/videreutvikle profesjonsstrategien. Dette må gjøres i tråd med klima- miljøengasjementet.
 • FO skal utrede muligheten for å inngå samarbeid med utdannings- og/eller forskningsinstitusjoner for å operasjonalisere fagområdet “grønt sosialt arbeid” i en norsk kontekst.

 

3. Samfunnspolitisk

 • FO skal jobbe for å utvikle politikken vår og løfte de grønne perspektivene inn i de samfunnspolitiske områdene. 
 • FO skal vurdere hvordan FNs bærekraftsmål kan involveres når vi svarer på høringer og har andre politiske innspill.
 • FO skal undersøke og synliggjøre hvordan klima- og miljøtiltak kan ha en utilsiktet dårlig sosial profil, og jobbe for sosial og økonomisk rettferdighet i klima- og miljøpolitikken.
 • FO skal utvikle samarbeid med andre relevante aktører for å jobbe for grønn omstilling.
 • FO skal utvikle og fremme grønne krav til LO kongressen.

 

4. Organisatorisk (internt i FO)
 

 • FO skal arbeide for å en klima- og miljøvennlig drift av organisasjonen:
 • Alt trykt materiell (brosjyrer, plakater, Fontene osv.) skal være klima- og miljønøytralt.
 • FO skal i samarbeid med Fontene gjøre det enklere å velge Fontene digitalt.
 • FOs profileringsmateriell skal være klima- og miljønøytralt, og det forventes at fylkesavdelingene kritisk skal vurdere hva som bestilles. 
 • FO skal minimere postutsending. 
 • FOs tillitsvalgte og ansatte skal kritisk vurdere bruk av reiser og fysisk møtevirksomhet. Tillitsvalgte og ansatte skal vurdere å bruke digitale løsninger når det er mulig og/eller velge klima- og miljøvennlige reisemåter dersom mulig.
 • FO skal vurdere å bli Miljøfyrtårnsertifisert.
 • FOs innkjøp skal i størst mulig grad være klima- og miljøvennlige. Dette innebærer å:

•    Stille klima- og miljøkrav knyttet til leieavtaler mv.
•    Stille klima- og miljøvennlige krav til hoteller og konferansesteder
•    Stille krav om kortreist og/eller klima- og miljøvennlig mat ved FOs arrangementer
•    Stille klima- og miljøvennlige krav ved innkjøp samt kritisk vurdere hvilke firma vi handler fra (svanemerket, ecolabel, fairtrade, økologisk, lokalt, kortreist osv.) 

 • FOs skal utvikle medlemsfordeler med en klima- og miljøvennlig profil.
 • Konkretisere hvilke miljøtiltak FO skal ha i nytt reglement for lønna tillitsvalgte.
 • FO skal vurdere innmelding i ulike miljøallianser og/eller miljøbevegelser, for eksempel Naturvernforbundet, Broen til framtiden og Klimavalgalliansen.

LES OGSÅ: Uttalelse fra landsstyret: Bli med og farg FO grønn!
Uttalelsen ble vedtatt på FOs landsstyremøte 9. desember 2020