Barneombud, Mimmi og Horne
Arkivfoto: Barnvernet trenger 250 millioner kroner øremerket til nye stillinger i barnevernet, mener Mimmi Kvisvik som får støtte av barneombud Anne Lindbo. Her sammen med minister Solveig Horne.

FO mener barnevernet også trenger en reell økning av midler til å ansette flere i barnevernet. Dette var ikke en del av kompetansestrategien som barne- og likestillingsminister Solveig Horne la fram sist tirsdag.

Akkurat som i barnehager bør det innføres en bemanningsnorm for kommunalt barnevern. En ansatt bør ikke ha ansvar for mer enn 9-15 barn samtidig, mener FO.

–  Ansatte må ha tid til å gjøre jobben skikkelig. God bemanning er avgjørende for å sikre et faglig forsvarlig barnevern, fortsetter Kvisvik. 

Solveig Horne anerkjente utfordringer i barnevernet

Strategien er en del av Barnevernsreformen som Stortinget vedtok tidligere i år. Horne la vekt på at barnevernet må ha kloke og kompetente ledere og ansatte som setter barns behov i sentrum. 

 – Dere arbeider med de viktigste vi har, nemlig barna våre. Dere står ofte overfor vanskelige vurderinger og krevende oppgaver som vekker følelser hos både barn og foreldre, sa Horne da hun lanserte kompetansestrategien for barnevernet.

Følg Fellesorganiasjonen FO på Facebook!

Barnevernet trenger 250 millioner øremerket til nye stillinger

FO synes det er bra med 80 millioner til å styrke kompetansen i barnevernet.

–  Men det monner lite om ikke barnevernet også får midler til flere ansatte, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Hun mener kompetanseheving i barnevernet er nødvendig og vil ta tid, men når ansatte opplever å ikke ha tid eller samvittighet til å gå på kurs er det åpenbart flere brikker som mangler.  

–  Barnevernet står overfor store utfordringer, og vi får ikke bedre barnevern enn det er vilje til å betale for, understreker Kvisvik.

 

«Dere arbeider med de viktigste vi har, nemlig barna våre» 

Solveig Horne, barne- og likestillingsminister om barnevernsansatte

 

Horne la vekt på at økt kompetanse er en forutsetning for å flytte statlige oppgaver til kommunene, da kommunene med barnevernsreformen vil få større ansvar.

Kompetansestrategien inneholder et nytt opplæringsprogram om undersøkelser og tiltak i barnevernet. Dette skal gjøre barnevernstjenestene bedre rustet til å følge opp barn med traumer. Opplæringen bygger på de ansattes arbeidshverdag og erfaringer.

LES OGSÅ: Dette sa FO til Une Bastholm (MDG) og Bård Hoksrud (Frp)

Skal bedre utdanningene til barnevernspedagoger og sosionomer

I strategien kommer det også fram at grunnutdanningene for barnevernspedagoger og sosionomer skal styrkes. Man skal utrede innholdet i, omfanget av og modeller for masterutdanninger som leder til arbeid i barnevernet. Dette skal gi grunnlag for å etablere nye utdanningstilbud.

Dette arbeidet vil FO følge med stor interesse og også gi innspill til, understreker Kvisvik.

–  Samtidig som det utredes modeller for masterutdanninger er det også viktig at dagens bachelorutdanninger styrkes, og at finansieringskategorien for sosionomutdanningen heves, fortsetter hun. 

Hun viser i den forbindelse til arbeidet med å lage nye for retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene som regjeringen har startet med og som FO har store forventinger til.

Du kan lese hele kompetansestrategien her: (PDF, 8MB)

Illustrasjonsfoto

LES OGSÅ: Rekordmange barn får kun midlertidig opphold i Norge