Mimmi Kvisvik
SOSIALE KRISER: FO-lederen mener at alle kriser har en sosial dimensjon.

Torsdag morgen la FO frem rapporten «Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger». Den oppsummerer kunnskap fra flere fagmiljøer og medlemmenes erfaringer fra pandemien. Forbundsleder Mimmi Kvisvik mener at det er behov for å se på de sosiale konsekvensene krisen fikk.

– Pandemien ble behandlet som en helsekrise helt umiddelbart. Så utviklet det seg til en akutt økonomisk krise og senere en langvarig sosial krise. Som samfunn brukte vi lang tid før vi tok problemer som trangboddhet, rus- og psykiske lidelser eller isolasjon på alvor, men medlemmene våre meldte bekymring allerede 13. mars 2020, sier FO-lederen.  

LES RAPPORTEN: Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger (PDF, 1MB)

Se opptak av rapportlanseringen her

 

Rapporten lanseres få timer før regjeringen legger frem sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett. FO mener at politikerne må bruke funnene i rapporten og håper de følger anbefalingene for å forebygge mot nye sosiale kriser. 

– Krisen er ikke over kun fordi de fleste har tatt hverdagen tilbake. For noen er nettopp hverdagen en krise. Samtidig fungerte pandemien som et forstørrelsesglass på sosiale problemer og gikk hardest ut over dem som hadde det tyngst fra før. Nå har politikerne muligheten til å gjøre det litt lettere, sier FO-lederen.

Rapporten

Ønsker å gjenopprette stillingen som sosialminister

Det er godt dokumentert hvordan sårbare grupper ble skadelidende under nedstengingen. FO mener at dette kan unngås dersom man har bedre sosial beredskap. I rapporten foreslår FO 10 tiltak som kan bidra til å forebygge mot sosiale kriser og gjøre flere i stand til å takle uforutsigbare hendelser. Se alle anbefalingene nederst i saken.

– Barn med store tilretteleggingsbehov ble sendt hjem, 2 500 personer med utviklingshemming fikk besøksforbud i strid med loven, rusavhengige ble utskrevet fra rehabilitering altfor tidlig for å frigi helsepersonell. Når ingen tar med seg den helhetlige sosiale forståelsen inn i kriseplanene, vil de alltid ramme skjevt, sier Kvisvik. 

Derfor foreslår FO blant annet å gjenopprette stillingen som sosialminister.

– Erfaringene fra pandemien er tydelige. De sosiale perspektivene ble ikke tatt inn i kriseberedskapen fra start. Vi hadde en egen sosialminister helt frem til 2004, men nå er de sosiale problemene større enn på lenge. Det krever at vi gjenreiser sosialpolitikken og igjen får én statsråd med overordnet ansvar, sier Kvisvik.

Det er ikke første gang Kvisvik tar til orde for statsrådposten. Det gjorde hun også før valget under Arendalsuka og i et debattinnlegg i Dagsavisen. Til Fontene sier Kvisvik at hun tror på gjennomslag.

SOSIALMINISTER

En av anbefalingene er en egen sosialminister. Det har du ønsket deg før. Tror du det er større sjanse for å få gjennomslag for det med denne rapporten? 

– Jo flere ganger man gjentar noe og holder fast ved hva begrunnelsen for det er, jo mer tikker det inn hos folk. For oss er det uansett viktigst at anbefalingene gir grobunn for en debatt som handler om de sosiale utfordringene og viktigheten av systematisk sosial tenkning, svarer Kvisvik til Fontene og legger til: 

– Det er viktig å ha en dedikert statsråd i regjeringen som hele tiden sørger for at sosialpolitikken ivaretas overalt. 

FOs anbefalinger for gjenoppbygging av samfunnet:

Les mer om begrunnelsen for forslagene fra side 12 i rapporten (PDF, 1MB).

  1. Norge trenger en sosialminister. 
  2. Psykososiale konsekvenser må vurderes. 
  3. Sikre helhetlig sosial beredskap i kommunen. 
  4. Sosiale tjenester må defineres som kritiske samfunnsfunksjoner. 
  5. Velferdstjenestene må være helhetlige og koordineres. 
  6. Gjenoppbyggingen av samfunnet krever rausere tjenester og ytelser. 
  7. Helsevesenet trenger flere ansatte med sosialfaglig kompetanse. 
  8. Sosialfaglig personell må autoriseres på lik linje med helsefaglig personell. 
  9. Vernepleiemangelen må løses for å ivareta brukersikkerheten. 
  10. En tverrfaglig skole trenger flere miljøterapeuter.

FO vil følge opp anbefalingene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og tiden frem mot statsbudsjettet for 2023. I tillegg jobber FO med et sosialpolitisk proshekt sammen med Agenda som lanseres i juni.

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og ikke medlem av FO enda?

Bli medlem