ENIGHET: Mimmi Kvisvik, Marit Frette Opsahl og Raymond Johansen enes om løsninger for gode framtidige kommuner.
ENIGHET: Kvisvik, Opsahl og Johansen enes om løsninger for gode framtidige kommuner.

Det ligger mange muligheter i framtidens kommune-Norge, men også flere utfordringer. Dette kom frem i samtalen mellom FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik, Marit Frette Opsahl, hovedtillitsvalgt for FO, og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

Kvisvik mener at mulighetene ligger i en aktiv sosialpolitikk.

– Min oppfordring til politikerne og til Raymond er: Begynn med Nav. Nav er det viktigste sosialpolitiske verktøyet vi har og det må vi bruke, sier hun. 

FO er tydelige i sitt krav om behovet for en helhetlig gjennomgang av Nav som blant annet ser på kompetansesammensetning, organisering og tilgjengelighet. 

– Vi kan ikke ha et Nav som ingen kommer i kontakt med, det holder ikke. Nav skal være navet i samfunnet vårt og det må være tilgjengelig for de som trenger det. 

TYDELIG: Nav er det viktigste sosialpolitiske verktøyet vi har.

Viktig med forebygging

Marit Frette Opsahl forteller at hun gjennom flere år som tillitsvalgt ser en tydelig verdi i forebyggende tjenester, men at disse stadig kuttes. 

– Utfordring med underfinansiering ser vi i de fleste kommuner. De forebyggende tjenestene lider derfor under at vi må prioritere lovpålagte oppgaver. Det kan blir et mørkt bilde i kommune-Norge hvis vi ikke prioriterer forebyggende tjenester. Da ender vi opp med en større kostnad når folk har fått mer omfattende problemer, sier Opsahl.

Raymond Johansen mener at mye av svaret ligger i å politisere velferden og kommer med flere viktige tiltak for å bedre kommunene. 

– Vi kan ikke administrere oss vekk fra problemene. Vi må løse dem med politikk, påpeker byrådslederen. 

Johansen understreker at det viktigste for å sikre at kommunen er bra for alle er nok penger, nok ressurser og hindre kommersialisering. 

– Hvis vi tillater privatisering vil oppslutningen om å betale skatt bli mindre, tjenestene blir dårligere. Da ryker ett av grunnprinsippene i det norske samfunn som bidrar til at det er tillit mellom folk og at de har tilgang på gode tjenester over alt i landet, sier Johansen. 

Samarbeid for gode løsninger 

FO utfordrer Raymond Johansen til samarbeid mellom politikere og tillitsvalgte, for sammen å finne gode løsninger for å styrke og løfte sosialpolitikken. Dette er avgjørende for at fremtidens kommuner blir et bra sted for alle. 

– Ulikhetsutfordringen er også i vårt land, og vi skal ikke ende opp der Sverige er. Da må vi investere i kommunene og i forebygging, avslutter Kvisvik.