Mimmi
TRYGGHET: FO-leder Mimmi Kvisivik mener det er på tide med en helhetlig gjennomgang av Nav.

Mandag ble en kvinne i 50-årene drept på jobb ved Nav Årstad i Bergen. En kvinne i 30-årene ble lettere skadet.

– Dette er en dypt tragisk hendelse. Våre tanker går til de pårørende og til kollegene ved Nav Årstad. På vegne av hele FO vil jeg kondolere til de etterlatte, skrev forbundsleder Mimmi Kvisvik, kort tid etter det ble kjent.

– Mange Nav-ansatte lever med dette i det daglige og er redd ting kan skje. Nå har vi også fått bekreftelset det, sa Kvisvik til pressen samme dag.

En debatt om sikkerhet

Angrepet i Bergen har satt i gang en gammel debatt om sikkerheten til de ansatte i Nav. En annen mandag, for åtte år siden, opplevde Norge nemlig noe lignende. Mandag 5. august 2013, ble Anni Rachmawati Godager stukket og drept av en bruker ved Nav Grorud i Oslo. Som ansatt i Nav jobbet også hun for at personer i sårbare situasjoner skulle få hjelp av det offentlige.

I kjølvannet av hendelsen krevde flere aktører strengere sikkerhetstiltak for dem som jobber i velferdsstatens førstelinje. Kvisvik var en av dem. 

– Vi får tilbakemelding fra fylkeslagene om at flere er redde for å gå på jobb. De ber oss om å jobbe for at sikkerheten deres på jobb blir bedre, sa hun til VG den gangen

Mimmi Kvisvik

FO krevde egne forskriftsbestemmelser til Arbeidsmiljøloven om vold og trusler på jobb. Selv om forskriftene kom på plass, mener FO at de ikke følges opp godt nok. I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet 483 tilsyn ved helse- og sosialtjenester i kommunal sektor. Nær seks av ti tilfredsstilte ikke kravene.

To år senere bestilte FO sin egen rapport. Fafo-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialtjenestene viste det samme, dystre bildet. Nærmere seks av ti hadde ikke hatt risikokartlegging de siste tre årene. Kun halvparten kjente til risikoreduserende tiltak eller hadde deltatt på kurs. Fremdeles ble én av tre Nav-ansatte årlig utsatt for vold eller trusler på jobb, noe som er fem ganger høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet. Like mange kjente noen i arbeidsmiljøet som hadde blitt det.

– Vi har behov for en helhetlig gjennomgang av arbeidsforholdene til NAV-ansatte, sier Kvisvik til Telen. Hun er tydelig på at det ikke er nok med punktbedring, metalldetektorer og vektere.

Krever helhetlig gjennomgang av Nav

I Dagsnytt 18 krevde FO-lederen at Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og Nav-direktør Hans Christian Holte sørget for en helhetlig gjennomgang av Nav.

Mimmi Kvisvik

Her kan du høre hele debatten om hendelsen i Bergen

Selv om sosialministeren varsler en gjennomgang av sikkerhetsrutinene, mener ikke FO at dette er nok. I Fafo-rapporten oppgir nemlig 90 prosent av de spurte mener at "brukernes opplevelse av den ansatte som grensesetter" er en viktig, eller svært viktig, årsak til vold og trusler på arbeidsplassen.

– En mer restriktiv arbeidslinje og kutt i stønader kan skape frustrasjon blant brukere. Noe som til syvende og sist blir en risikofaktor for de ansatte i førstelinjen, sier Kvisvik til Aftenposten.

Hun mener at en helhetlig gjennomgang av Nav må ta for seg kompetansesammensetning, organisering av arbeidet, styringsmodell, samhandling og tilgjengelighet. 

– Et trygt Nav, både for ansatte og brukere, er to sider av samme sak, sa hun til Bergens Tidende.

– Det må utvikles et tettere samarbeid innad i Nav og mellom Nav og andre velferdstjenester. Alle velferdstjenester føler seg så presset etter betydelige kutt og en økning i oppgavemengde. Det fører til at du som ansatt blir stående i en skvis mellom kravene fra overordnet myndighet og brukerne som trenger hjelp, legger hun til i Fontene.

Statistikk

Dette er også budskapet til Maja Enes og Anna-Sabina Soggiu som begge har uttalt seg i debatten, etter å hva vært ute av Nav-systemet i flere år.

Arbeidstilsynet må prioritere vold og trusler

I romjulen 2020 fikk FO en e-post fra Arbeidstilsynet som informerte om at de tok en pause fra det forebyggende arbeidet mot vold og trusler. Årsaken var at Arbeids- og sosialdepartementet ville omdirrigere ressurser til å drive smittesporing i fiskeindustrien. 

– Medlemmer våre gir uttrykk for en følelse av rettsløshet. Det er alvorlig. Vold og trusler er den største arbeidsmiljøutfordringen for store deler av helse- og sosialsektoren. Det er et stort feilgrep å nedprioritere arbeidet nå, sa FO-lederen til VG.

Etter drapet på mandag mener hun at Arbeidstilsynet må starte opp igjen arbeidet. Nav rapporterer selv om 1 042 uønskede hendelser så langt i 2021 (PDF, 681KB)

– Vi må holde trykket oppe på det arbeidet Arbeidstilsynet har starta på. Ellers vil vi risikere at velferdsstatens tjenester ikke klarer å rekruttere og beholde arbeidskraften og at tjenestene ikke kan opprettholdes forsvarlig, sier hun til Fontene om utfordringen

Arbeidet for tryggere arbeidsplasser

FO fortsetter å sette helse- og sosialarbeideres arbeidsvilkår på dagsorden. I FOs innspill til en eventuell rødgrønn regjeringsplattform er det flere punkter som omhandler trygghet på arbeidsplassen.

– Vi jobber med dette kontinuerlig, sier Kvisvik.