Uravstemning
JA: Et flertall av LO Stats medlemmer stemte for resultatet i hovedtariffoppgjøret

Over halvparten av medlemmene i LO Stats forbund brukte stemmeretten i uravstemningen om årets lønnsoppgjør. 

Det var 40 258 stemmeberettigede i LO Stats medlemsforbund. 21 377 av dem deltok i avstemningen. LO Stat-leder Egil André Aas er fornøyd med både ja-resultatet og antallet som har sagt sin mening. Han mener samtidig at vi må ha ambisjoner om å få deltakelsen over 53 % i neste oppgjør. 

– Men dette er faktisk den høyeste deltagelsen på mange år i staten. Vi hadde noen år med tall helt nede i 40 prosent. For to år siden deltok ganske nøyaktig 50 prosent. Derfor vil jeg gi ros til forbundene som jeg vet jobber hardt med å få en så høy svarprosent som mulig. Men jeg håper likevel vi kan øke prosentandelen ytterligere om to år, sier Aas.

76,8 prosent av dem som stemte sa ja til resultatet, mens 19,7 prosent stemte mot. Andelen blanke stemmer var 3,6 prosent.

– Det er et solid tillitsvotum til de som forhandlet på vegne av medlemmene. Så det er jeg glad for. LO Stat og forbundene har lagt ned mye arbeid i forberedelser, forhandlinger og mekling, men det er medlemmene som til syvende og sist bestemmer. Derfor er vi alltid litt ekstra spent mens vi venter på resultatene, sier LO Stat-leder Egil André Aas. sier Aas.

Statsansatte får i snitt en lønnsøkning på 3,84 prosent, et resultat som ligger over rammen fra frontfaget.

LES MER: Solid lønnsoppgjør stanset streik i staten. Sjekk summene.

Nedgang blant FOs medlemmer

Som en del av LO Stat deltok også FOs medlemmer i uravstemningen. For to år siden var valgdeltagelsen på 44,6 prosent. I år har derimot deltagelsen sunket til 22,6 prosent. Av 2582 stemmeberettigede avgav kun 575 sin stemme. 

Blant FO-medlemmene som avgav stemme var det derimot en høyere JA-prosent enn i LO Stats samlede stemmegivning, med 79,1 prosent for JA, mot 18,6 % som stemte NEI. Kun 2,3 prosent stemte blankt. 

Marianne Solberg

– Vi er glade for at et stort flertall av de avgitte stemmene i FO og LO Stat gikk inn for dette oppgjøret. Det var et krevende oppgjør hvor vi mener vi fikk gode resultater for medlemmene. Likevel er det tydelig at vi har en jobb å gjøre i neste lønnsoppgjør med å få opp valgdeltakelsen blant medlemmene våre, sier FOs nestleder Marianne Solberg. 

Den nye hovedtariffavtalen gjelder fra 1.mai 2022 og varer til og med 30. april 2024.

Her kan du se hva som ble resultatet i lønnsoppgjøret for statsansatte

Slik stemte FO-medlemmene i staten

JA

455 (79,1 prosent av de avgitte stemmene)

NEI

107 (18,6 prosent av de avgitte stemmene)

Blanke / Forkastede stemmer

13 (2,3 prosent av avgitte stemmer)