Marianne Solberg
FORNØYD: Marianne Solberg er fornøyd med resultatet og enighet hos Riksmekleren.

I slutten av april brøt LO Stat med staten og sendte oppgjøret videre til Riksmekleren. 18 timer etter fristen ved midnatt til 24. mai, kom partene til enighet. Statsoppgjøret gjelder deg som er FO-medlem og jobber i staten.

– Streik er fagbevegelsens mektigste våpen og vi var klare til å bruke det. Likevel er jeg glad for at vi klarte å bli enige hos Riksmekleren. Dette er et godt resultat for medlemmene våre, sier Marianne Solberg, FOs nestleder og forhandlingsleder i statsoppgjøret.

I tillegg til delegasjonen i LO Stat har FO hatt et eget forhandlingsutvalg bestående av tillitsvalgte fra virksomhetene og fylkesavdelingene. 

– Hele organisasjonen har jobbet sammen og forberedt seg på streik. Dette resultatet hadde ikke vært mulig uten dem som har stått på der ute. Dette er like mye deres seier, sier Solberg.

FOs hovedkrav i starten av forhandlingene var økt kjøpekraft, likelønn og sentrale tillegg. Se resultatet nederst i saken.

– Det er helt tydelig at FO har fått gjennomslag. Vi har fått til reallønnsvekst for alle, tillegg med likelønnsprofil, satsning på ARP, en stor andel sentrale tillegg og et moderne og forenklet system for ansiennitetsopprykk, sier Solberg.

Sikret solide summer

Partene ble enige om en ramme for statsoppgjøret på 3,84 prosent, mer enn både frontfagsrammen på 3,7 og den anslåtte prisveksten på 3,4 prosent. Dette betyr at medlemmene i realiteten får økt kjøpekraft og tar igjen etterslepet fra i fjor. 

Marianne og Egil Andre

– Etter flere år med magre oppgjør, er jeg glad for at medlemmene våre nå får ordentlig reallønnsvekst. Alle kan forvente minst 10 000 kroner mer i tillegg etter årets lønnsoppgjør. Dette er ikke kommet av seg selv. Derfor vil jeg takke alle som har deltatt i forhandlingene og forberedt seg på streik, sier Solberg. 

– Beste likelønnseffekt på over ti år

Det sentrale tillegget har en likelønnseffekt på 0,07 prosent. Selv om ikke dette virker mye, bidrar det til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 

– Fremdeles tjener kvinner mye mindre enn menn, også i sammenlignbare stillinger og sektor. Derfor prioriterer FO likelønn i alle lønnsoppgjør. Dette resultatet har den beste likelønnseffekten på over ti år, sier Solberg.

LES OGSÅ:Alt om lønnsoppgjøret
LES OGSÅ:Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

I tillegg har LO Stat fått gjennomslag for at staten skal følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten  i selve avtaleteksten. ARP bidrar til likelønn ved at alle offentlige virksomheter må kartlegge lønnsnivået til kvinner og menn, og jobbe målrettet mot lønnsforskjeller basert på kjønn.

Likelønn

Sentrale tillegg løfter hele laget 

Ett av stridstemaene i årets tariffoppgjør har vært hvor mye av lønnsrammen som skal settes av til lokale forhandlinger. Mens andre hovedsammenslutninger ønsker å fordele lønnsveksten lokalt, krevde FO og LO Stat sentrale lønnstillegg for å sikre økt kjøpekraft til alle.  

– Sentrale tillegg med likelønnspofil er mest gunstig for våre medlemmer. Da kan vi sørge for at alle får bedre lønn, ikke bare enkeltgrupper, sier Solberg.

Partene ble enige om at 70 prosent av lønnsmidlene fordeles sentralt, mens 30 prosent overlates til lokale forhandlinger. Nå forbereder FOs avdelinger seg til lokale lønnsoppgjør.

Nytt system for ansiennitetsopprykk

Det gamle systemet for ansiennitetsopprykk er erstattet av to lønnsstiger på 10 og 16 år. Begge stigene gir en årlig lønnsvekst på 1,1 prosent i 10 år. Den lange stigen gir opprykk på 0,55 prosent for de siste 6 årene. I tillegg blir det en egen kortere stige for stipendiater som sikrer 3 prosent lønnsvekst i 4 år.

 

Her er resultatet fra meklingen 

Under ser du de viktigste resultatene fra meklingen. I Riksmeklerens møtebok finner du den nye hovedtariffavtalen i staten.

 • Rammen for oppgjøret i staten er på 3,84 prosent lønnsvekst.
 • Et modernisert og forenklet system for ansiennitetssopprykk som sikrer ansatte i lønnstige flere opprykk i fremtiden.
 • 70 prosent av midlene fordeles sentralt, mens 30 fordeles lokalt.
 • Det sentrale tillegget blir fordelt slik: 
  • Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000.
  • Ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.
  • Alle førstekonsulenter får et ekstra lønnstrinn.
 • Det blir satt av 0,85 prosent til lokale forhandlinger. 
 • Virkningsdatoen for alle tilleggene er 1. mai. 

SE MØTEBOKA: Riksmeklerenes møtebok for statsoppgjøret 2022 (PDF, 2MB)

 

Resultatet sendes nå på uravstemning til alle medlemmer i staten. 

Jobber du i staten og har spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem