Streik i kirkelig sektor


KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av Den norske kirke. Dette lønnsoppgjøret gjelder altså deg som jobber i kirkelig sektor.

I årets hvoedtariffoppgjør i KA har FO avgitt fullmakt til LO-forbundet Creo for å ivareta FOs interesser i forhandlingene med KA. 

I forrige hovedoppgjør fikk FO på plass en ny lønnsgruppe 4B hvor FOs medlemmer med tilleggsutdanning utover 4 års høgskole- og universitetsstudier skulle plasseres. I årets oppgjør krevde FO at lønnstabellen for denne gruppen skulle fylles inn slik at medlemmene ville få lønnsøkning for relevant tilleggsutdanning.

Arbeidsgiver var ikke villig til å imøtekomme dette.  Dermed gikk meklingen til brudd 02:30 den 12. desember. Mekleren konstaterte på dette tidspunktet at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

– For FO er det viktig at kirken skal være i stand til å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse.  Derfor var det viktig at partene tok grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for denne gruppen i KA, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

– Vi beklager bruddet hos mekleren sterkt. Det sitter langt inne for medarbeidere i kirken å streike – spesielt i disse tider. Når kirkelige medarbeidere likevel går til dette skrittet viser det alvorlighetsgraden i dette oppgjøret, sier nestleder i Creo, Anders Hovind.

Les mer hos Creo: Streik i Den norske kirke

Her blir det streik

Fra lørdag 12. desember kl 09.00 tok de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik. Fra torsdag trappes streiken opp og da vil Creo ta ut sine medlemmer i streik.

FO har foreløpig ingen medlemmer som er tatt ut i streik, men FO-medlemmer kan tas ut på fire dagers varsel senere i streiken. De som eventuelt tas ut vil bli kontaktet direkte.

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Slik er streikeuttaket fordelt på de ti organisasjonene som gikk til brudd i forhandlingene 29. og 30. oktober:

Fagforbundet: 5
Presteforeningen: 10
Kufo: 4
Diakonforbundet: 3
Creo: 8
Utdanningsforbundet: 2
Norsk sykepleierforbund: 1
Akademikerforbundet: 0
Fellesorganisasjonen (FO): 0 
Forskerforbundet: 0

De streikeuttatte er fordelt på følgende arbeidsgivere:

rDnk Oslo bispedømme: 13
rDnk Borg bispedømme: 2
Bærum kirkelige fellesråd: 3
Asker kirkelige fellesråd: 10
Fredrikstad kirkelige fellesråd: 4
Bergen kirkelige fellesråd: 1

Eventuelt nye streikeuttak skal varsles de(n) uttattes arbeidsgiver og KA med minst fire dagers frist.