Dilemmaspill: Marianne Solberg, nestleder i FO og Kathrine Haugland Martinsen, leder av FOs yrkesetiske råd. De to presenterte dilemmaspill på landsmøtets første dag.  Foto: FO
Dilemmaspill: Marianne Solberg (t.v), nestleder i FO og Kathrine Haugland Martinsen, leder av FOs yrkesetiske råd. De to presenterte dilemmaspill på landsmøtets første dag. Foto: FO

Som profesjonsforbund er arbeid med å styrke etisk refleksjon og bevissthet viktig for FO.  Faglig forsvarlig yrkesutøvelse stiller krav til sosialarbeidernes evne til å gjøre faglige og etiske vurderinger og et godt faglig argumentert arbeid.

– Evne til refleksjon, og kritisk vurdering av egen yrkesutøvelse og tjenesten man jobber i, krever at det står høyt på dagsorden og en kontinuerlig trening, sier Marianne Solberg, nestleder i FO.   

Et felles ansvar 

Faglig forsvarlig yrkesutøvelse og etisk høy standard er så viktig for FO som profesjonsforbund at dette er nedfelt i vedtektene. I FOs formålsparagraf står det at de skal være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og profesjonsfag, og arbeide for å fremme medlemmenes faglige og etiske standard (FOs vedtekter § 2). Det er FO som vedtar og forvalter det yrkesetiske grunnlagsdokumentet for våre profesjoner

–  Det er et felles ansvar å fremme gode faglig forsvarlige tjenester. I dette har arbeidsgivere og ansvarlige for tjenestene samt utdanningsinstitusjonene et hoved ansvar. I tillegg tar FO et ansvar her på vegne av yrkesaktive sosialarbeidere, og har utviklet et helt nytt dilemmaspill, sier Solberg. 

– FO ønsker å bidra til refleksjon, og kritisk vurdering av egen yrkesutøvelse og tjenestene medlemmene jobber i. Det krever at vi jobber aktivt med å sette yrkesetikk på dagsorden og bidra med å utvikle gode verktøy for å kunne jobbe med etisk refleksjon og kritisk tenkning.

Etikkmuskel

Forsvarlig yrkesutøvelse stiller krav til helse- og sosialarbeideres kompetanse og deres evne til etisk refleksjon og kritisk tenkning, i sine vurderinger og møter med mennesker.

– Når disse vurderingene skal gjøres, stiller det krav til høy kompetanse og evne til etisk tenkning og refleksjon hos yrkesutøverne. Da er en godt opparbeidet etikkmuskel avgjørende for gode faglige og etiskes tjenester og møter mellom mennesker, sier Solberg. 

Refleksjon

Dilemmaspill er et verktøy til bruk i refleksjon over hvordan yrkesetiske verdier og normer blir synlig i vår praksis. Dilemmaene er hentet fra helse- og velferdstjenesten rundt om i hele Norge, og vil kunne kjennes igjen for de fleste, uavhengig av felt, profesjon eller tjenestens topografi.  

SE I FONTENE: Lurer du på hva som er rett å gjøre? Nå kan du øve deg med dilemmaspillet
 
Spillet kan brukes både individuelt og i grupper, på PC og mobil, og er utformet så det  
relateres til de ulike arbeidsfeltene hvor FOs medlemmer arbeider. Det vil også være et godt verktøy for studenter, både i undervisning eller som et hjelpemiddel for den enkelte student.  
 
– Nå håper vi at flest mulig blir kjent med FOs nye dilemmaspill og at det når ut til flest mulig ansatte og studenter i helse-, sosial- og velferdstjenestene våre. FO er en viktig bidragsyter og samarbeidspart i arbeidet med å finne innovative og gode verktøy for å fremme gode faglig forsvarlige tjenester, avslutter Solberg.   

Prøv dilemmaspill her

Er du sosialarbeider som er opptatt av yrkesetikk? Bli med i Norges største profesjonsforbund for sosialarbeidere!