TILLITSREFORM: LOs 2. nestleder leder utvalget i LO som jobber for å få innført en tillitsreform i offentlig sektor.
TILLITSREFORM: LOs 2. nestleder leder utvalget i LO som jobber for å få innført en tillitsreform i offentlig sektor.

FO ønsker en tillitsreform i offentlig sektor, med mindre mål- og resultatstyring i tjenestene enn det vi ser i dag. LO har også vedtatt å jobbe for en slik reform i offentlig sektor, og har satt ned LOs tillitsutvalg med dette formålet. Her sitter FO-nestleder Marianne Solberg og representanter fra flere andre forbund.

LES MER: FO snakker med Støre om behovet for tillitsreform.

På landsstyremøtet hadde FO invitert leder for LOs tillitsutvalg og 2. nestleder i LO, Roger Haga Heimli, til å fortelle om arbeidet utvalget har gjort. Her presenterte han definisjonen på tillitsreform som utvalget har landet, og inviterte hele FO til å bidra inn i den videre prosessen.

— Det neste nå blir å materialisere denne definisjonen i faktisk politikk. Vi må utvikle ulike modeller som kan innføres i praksis, med eksempler og behov som kommer fra medlemmene, de tillitsvalgte og forbundene våre i de ulike delene av offentlig sektor, sa Haga Heimli til landsstyremøtet.

LES MER HERDette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor

Gjest fra Folketinget i Danmark

FO inviterte Lisa Schmidt fra Folketinget i Danmark til Landsstyremøtet for å snakke om deres erfaringer med tillitsreform. Schmidt er leder for Socialdemokratitets sekreteriat i Danmark, og har før dette jobbet i dansk LO. Hun fortalte om hvordan de jobbet frem en tillitsreform i offentlig sektor i Danmark, og hvordan den nå ble innført. 

Hun viste til fakta som gav et tydelig bilde av en sentralisert offentlig sektor i landet. En overvekt av dansker mente velferden i Danmark var blitt skadelidende av dette.

Dansk tillitsreform

Nå er det blitt innført en Nærhedsreform i tett samarbeid med fagbevegelsen i Danmark. Fagbevegelsen har blant annet bistått ved å legge til rette for at Folketingsrepresentanter kunne gå i 'praksis' ute på arbeidsplassene. Her kunne de se selv hvordan mål- og resultatstyringen preger arbeidshverdagen og tilbudet. 

Nærhedsreformen er iverksatt gjennom et prøveprosjekt med frislipp i syv ulike danske kommuner. De vil få selvstendig ansvar for et utvalgt velferdsområde hver, med kun noen få grunleggende regler som fortsatt skal gjelde. 

I kommunen hvor Folkeskolen er det utvalgte velferdsområdet, vil det for eksempel fremdeles være regler om at undervisningen skal være gratis, og at elevene skal opp til eksamen. Derimot må andre regler som minimumstimetall, elevplaner, klassetak og nasjonale tester vike. 

I prosjektet legges det også vekt på større medbestemmelse hos borgerne. Det er disse sammen med de ansatte og institusjonslederne som skal få friheten til å fastsette egne rammer. Innlederen råder landsstyret til å smøre seg med tålmodighet i arbeidet.

— Ting tar tid. Dette er ikke en enkel reform, og man kan regne med alt fra 3 til 10 år før vi ser resultatene av arbeidet som blir gjort nå, sa Lisa Schmidt. 


Videre arbeid i FO

Etter Schmidt sin innledning fulgte en engasjert debatt blant landsstyrerepresentantene. Det var mange som tegnet seg for å løfte områder de mente var viktige å prioritere for en tillitsreform i Norge. Marianne Solberg, nestleder i FO, trakk frem at valgkampen neste år kan avgjøre om det faktisk vil bli implementert en tillitsreform for fremtiden.

Til den tid skal FO ha arbeidet godt med konkretisering av praktiske behov en slik reform må inneholde, ved å inkludere hele organisasjonen i prosessen. 

— Vi skal jobbe sammen på tvers for å kartlegge feltene, og konkretisere hvordan tillitsreform kan settes ut i praksis i tjenestene. Nå har vi startet et arbeid, og dere vil garantert høre mye mer om tillitsreform i tiden fremover, sa Marianne Solberg.