KOMITELEDERE: SVs nestleder KIrsti Bergstø (Foto: SV) og Stortingspolitiker for Rødt, Hege Bae Nyholt (foto: Ihne Pedersen).
KOMITELEDERE: SVs nestleder KIrsti Bergstø (Foto: SV) og Stortingspolitiker for Rødt, Hege Bae Nyholt (foto: Ihne Pedersen).

Stortingsvalget 2021 ble kalt et retningsvalg. Da resultatet var klart, viste det seg at Stortinget ville bestå av seks faste representanter med bakgrunn fra en av FOs profesjoner. Etter at Ingvild Kjerkol (Ap) ble Helse- og omsorgsminister er også barnevernspedagogen May Britt Lagesen blitt fast vara på Stortinget.

FO håper dette er en indikasjon på at politikken vil ta en mer sosialfaglig retning fremover. Forbundeslederen, Mimmi Kvisvik, var raskt ute med å gratulere sosialarbeiderne med plass på Stortinget.

– Jeg vil spesielt gratulere alle barnevernspedagogene, sosionomene og vernepleierne som er valgt inn på Stortinget. Det er utrolig stort å se at dere er så mange. Jeg håper dere vil ta med dere den profesjonsspesifikke kompetansen deres inn i kommiteene. Den er det ingen andre som har. Bruk den, sa hun og la til:

Mimmi Kvisvik

– Til dere vil jeg også si; gratulerer med valgresultatet, nå begynner det tunge, men viktige, arbeidet.

LES SAKEN: – Gratulerer med valgseieren, nå starter arbeidet

Komiteledere fra FO

I Stortinget blir alle representanter fordelt minst én komite som de skal følge opp. Nå som komiteene er fordelt, skal FO-medlemmene Kirsti Bergstø (SV) og Hege Bae Nyholt (R) skal lede henholdsvis Arbeids- og sosialkomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen. 

– Dette er to svært viktige komiteer for oss, sier Kvisvik.

Kirsti Bergstø

– Arbeid- og sosialkomiteens arbeidsfelt er et av de viktigste områdene i kampen for å få redusert ulikhet i makt og rikdom i Norge. Det er en komité som behandler spørsmål som går dypt inn i folks arbeidsliv, økonomi og hverdag, sa SV-nestleder Bergstø til Fontene, etter at det ble kjent at hun skulle lede komiteen. Her kan du se hva Bergstø svarte på FOs kandidatundersøkelse.

LES MER: SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget

Nyholt er nyinnvalgt på Stortinget og sier selv til Fontene at hun "kommer rett fra det berømte gulvet". Hun er opptatt av politikerne lytter til dem som vet hvor skoen trykker.

LES OGSÅ: Barnevernspedagogen som skal lede Stortingets utdanningskomité, vil ha flere miljøterapeuter inn i skolen

Hege Bae Nyholt

– Dette er komiteen som dekker hele feltet fra barnehage til høyere utdanning og forskning. Det er et stort og massivt fagfelt som innebærer mange arbeidsplasser og hverdagen til barn og unge arbeidstakere i Norge. Feltet er også fremtidsretta. Det er der vi skal lete etter svar på dagens problemer, sa Nyholt i et intervju til Fontene. Her kan du se hva Nyholt svarte på FOs kandidatundersøkelse.

Samarbeid på Stortinget

FO-lederen håper at de sosialfaglige kreftene på Stortinget vil samarbeide i viktige saker fremover. 

– Hele valgkampen har FO tatt til orde for at sosialpolitikken må være helhetlig. Nå har vi sosialarbeidere i flere viktige komiteer på Stortinget. De vet hvordan velferdsstaten ser ut og hvor samarbeidet er dårlig i tjenestene. Nå vil vi samarbeide på tvers, til det beste for velfersstaten, sier hun. 

Her er komitefordelingen til de forskjellige sosialarbeiderne på Stortinget:

  • Kirsti Bergstø (SV), barnevernspedagog: Arbeids- og sosialkomiteen
  • Mona Nilsen (Ap), barnevernspedagog: Finanskomiteen 
  • Grete Wold (SV), sosionom: Kommunal- og forvaltningskomiteen 
  • Hege Bae Nyholt (R), barnevernspedagog: Utdannings- og forskningskomiteen
  • Lina Monsen Merkesdal (Ap), vernepleier: Energi- og miljøkomiteen 
  • Marian Hussein (SV), vernepleier: Helse- og omsorgskomiteen 
  • May Britt Lagesen (Ap), barnevernspedagog: Finanskomiteen