Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Arbeidsutvalget i FO anbefaler å stemme JA.

Les mer om bakgrunnen til denne anbefalingen her

 Fristen for å avlegge stemme er satt til 31. mai kl.12.00.

 FO har utarbeidet et eget uravstemningsdokument (PDF, 395KB) der hovedinnholdet i forhandlingsresultatet er gjengitt. For en fullstendig oversikt over forhandlingsresultatet må uravstemningsdokumentet leses i sammenheng med vedlegget til protokoll (PDF, 722KB)