Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, er fornøyd med resultatet de har forhandlet frem for FOs medlemmer ansatt i KS.

LO Kommune har sammen med alle de andre hovedsammenslutningene blitt enige med KS om hovedoppgjøret for kommunal sektor perioden 2018-2020. FO har forhandlet som ett av forbundene i LO Kommune. Partene kom til enighet rett før fristen gikk ut natt til 1.mai.

– Vi er glad for det økonomiske resultatet som gir våre medlemmer i KS-området minimum 8.500 kr i lønnsøkning, og opptil 11.200 kr. 

Kvisvik sier de har opplevd KS som en lydhør arbeidsgiverorganisasjon. 

– KS er som oss i FO opptatt av kompetanse og kvalitet i de kommunale tjenestene. Vi har fått gehør for at det er nødvendig å gå gjennom hvordan man løser arbeidstidsutfordringer i kommunalt barnevern.

LES OGSÅ: Husk å avgi stemme om ny pensjonsordning

Følg FO på Facebook!

Likelønn forsterket i lokal lønnspolitikk

I FO er vi spesielt fornøyde med å ha fått gjennom punkter i avtalen som forsterker kampen for likelønn. 

Avtalen understreker nå at "den lokale lønnspolitikkens skal utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi".

Det er også arbeidet mye med stillingskoder, rapporteringsbenevnelser og merknader i løpet av forhandlingene. Partene skal fram til neste hovedtariffoppgjør arbeide videre med dette.

Våre profesjoner i kommunene har nå fått en ny stillingskode med krav om 4-årig spesialutdanning med ett års nødvendig tilleggsutdanning. Dette tilsvarer lønn for adjunkt med tilleggsutdanning, det vil si 5-årig universitets- og høyskoleutdanning. 

– Dette har vært viktig for FO å få på plass. Det styrker muligheten for å få uttelling for vår kompetanse, sier Kvisvik.

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og økt arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving av helgetilleggene til 53 kroner timer. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året.

Oppgjøret vil gå til uravstemning. FO kommer med mer informasjon om dette.

LES MER: Hovedoppgjøret 2018

Opptatt av arbeidsliv og fagforening? Søk stipend!