Uravstemning
URAVSTEMNING: FO-medlemmene i stiftelsen RIBO skal nå stemme over en ny overenskomst.


Stiftelsen RIBO tilbyr tjenester innenfor habilitering, rehabilitering, behandling og botilbud til personer med sammensatte utfordringer.


Sendt ut på uravstemning

Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Uravstemningen i FO gjennomføres kun via questback. En kan kun stemme én gang. Våre medlemmer innfor dette tariffområde skal nå ha fått tilsendt en e post med link til uravstemningen. Ta kontakt med forbundskontoret på telefon 02380 hvis du ikke har fått slik e-post.

Fristen for å avgi stemme er satt til 11.mars kl.12.00


Om resultatet

Som dere kanskje er kjent med har det tatt litt tid å få en formelt godkjent B-del på plass i RIBO. Samtidig har virksomheten og dere allikevel fulgt de avtaler som er inngått lokalt siden virksomheten meldte seg inn i Spekter, og i praksis har det derfor ikke vært så merkbart at det formelle ikke har vært på plass.

Vedrørende økonomi har dere fulgt oppgjørene i KS, det gjelder også for oppgjøret i 2018, og lønnstabellen slik den nå fremkommer i B-delen er identisk med KS sin avtale for tilsvarende ansattgrupper.

Dette vil nok bli annerledes fra 2019, men det kommer vi tilbake til i forbindelse md årets mellomoppgjør, sannsynligvis rett etter påske.

Den nye overenskomsten gjør at våre medlemmer nå har en avtalefestet tjenestepensjonsordning som arbeidsgiver ikke kan endre på egen hånd. Dette er svært bra.

FO håper dere vil ta dere tid til å gjennomføre uravstemningen!

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Mona T. Lian FOs tillitsvalgte i RIBO eller
Sissel Hallem, Rådgiver i FO.

Du kan lese mer om grunnlaget for uravstemningen her (DOCX, 94KB)

Du kan lese Overenskomst del B her (DOCX, 29KB)

Du kan lese protokollene her:

Enighetsprotokoll (PDF, 37KB)

Protokoll A del (PDF, 1MB)

Protokollen og overenskomst Del B er det som gjelder kun for medlemmer som er ansatt i RIBO, overenskomstens del A gjelder for alle medlemsbedrifter i arbeidsgiverforeningen Spekter.