Etter møtet har nå BLD lagt ut en veiledning om utenriksstasjonenes rolle i barnevernssaker.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, mener at det er positivt at departementet har lagt ut veilederen, og dette kan være med på å lette samspillet knyttet til barnevernssaker for utenlandske statsborgere. Det er positivt at departementet gjør de ansatte i barnevernet oppmerksomme på dette regelverket, sier Kvisvik. 

Les veilederen her.