ENDELIG: FOs forbundsleder Marianne Solberg er fornøyd med resultatet av utvalgets anbefaling.
ENDELIG: FOs forbundsleder Marianne Solberg er fornøyd med resultatet av utvalgets anbefaling.

Ekspertutvalg har utredet konsekvensene av å inkorporere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norske lover. I dag mottok kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ekspertutvalgets konklusjon. Anbefalingen er klar: konvensjonen må inn i norsk lovgivning. 

CRPD er fortsatt den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lovgivning, og FO har lenge vært en pådriver for å få den inn i Menneskerettsloven. Endelig konkluderes det med at konvensjonen må inkorporeres.

– FO mener at dette gir en garanti for bedre levekår og like rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. En inkorporering av CRPD i norsk lov vil stille strengere krav til ivaretakelse av rettighetene, bedre livskvalitet, mindre diskriminering og styrke likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne, sier Solberg.

LES: FOs innspill til representantforslag om å inkorporere CRPD i norsk lovgivning
LES OGSÅ: Sonen blei nekta pass av politiet: – Det er diskriminerande

I forbindelse med overrekkelsen sa Jaffery at det burde være en selvfølge at alle kan leve likestilte liv. Det er det i dag ikke, og nå vil hun jobbe for å inkorporere konvensjonen og øke kompetansen i tjenestene om den. 

Det er mer enn ti år siden Norge forpliktet seg til å følge konvensjonen. Likestillings- og diskrimineringsombudet og flere andre offentlige utvalg har argumentert for at konvensjonen må inn i Menneskerettsloven.

Nå forventer FO at kultur- og likestillingsministeren jobber raskt for å få behandling av Stortinget

– Vi har hatt altfor mange saker om personer med utviklingshemming som ikke får ivaretatt sine grunnleggende rettigheter, og nedskjæringer i kommunebudsjetter. Dette må ta slutt, avslutter forbundslederen.   

LES RAPPORTEN: Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter
LES OGSÅ: Regjeringen avviser CRPD