Vågeng: Sosialfaget viktig når NAV satser på økt kompetanse
Forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO sier møtet med NAV-direktør Sigrun Vågeng var fruktbart. Foto: FO.

 

Sigrun Vågeng forsikret Mimmi Kvisvik om at NAV er helt avhengige av sosionomer, men at de er opptatt av en helhetlig innsats og tverrfaglighet i tjenestene.

– Men det skal ikke være tvil om at vi trenger sosionomer på NAV, sa Vågeng, og la til:

– Nettopp derfor er det viktig for oss å ha kontakt med FO som fag- og profesjonsforbund. Dere har medlemmer som jobber i NAV og kunnskap om det sosialfaglige. Det er en viktig del av NAVs virksomhet. 

Følg oss på Facebook!

 

Sosialarbeidere bør løftes frem i NAV

Men Vågeng la heller ikke skjul på at andre yrkesgrupper også er av interesse for dem, noe Kvisvik var enig i, på grunn av NAVs brede oppdrag.

– Men det jeg og flere av våre medlemmer synes kan være frustrerende er at sosionomers kompetanse sjelden etterspørres eksplisitt. Den underkommuniseres og omskrives. Mye av vår kompetanse beskrives, men kalles ikke ved navn. Hvorfor er det slik? spurte Kvisvik.

– Vi trenger kompetansen til sosionomer, men det finnes også andre som har en lignende kompetanse, som kanskje har opparbeidet den gjennom en annen utdanning. Det er et hensyn vi tar. Veien til kompetansen kan være ulik, svarte Vågeng. 

– Men det at sosialarbeidere ikke etterspørres spesifikt gjør noe med våre medlemmer i NAV og det gjør noe med dem som vurderer å søke jobb i NAV, slo Kvisvik fast.

I løpet av det times lange møtet snakket de to lederne spesielt om:

  • Sosialt arbeids rolle og plass i NAV
  • Utfordringer med NAVs målstyring og hvilke indikatorer som ligger til grunn. 

I tilegg hadde Kvisvik med seg et par spørsmål fra medlemmer som FO fikk inn gjennom Facebook dagen før: 

 

Hvordan bekjempe fattigdom?

I forbindelse med ett av FOs arrangement under Arendalsuka, om arbeidsinkludering og NAVs rolle, kom det fram at fattigdomsbekjempelse ofte blir oversett i målstyringen. Vågeng var selv med i panelet under dette arrangementet.

Sosionom og FO-medlem ved NAV Nesodden, Åse Tea Backe, fortalte at de lett blir forledet av måltallene.

Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik i samtale med kontorsjef Solveig Tesdal og direktør Sigrun Vågeng i NAV.
Forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik i samtale med kontorsjef Solveig Tesdal og direktør Sigrun Vågeng i NAV. Foto: FO

 

– Ofte blir områdene man måles på også de som blir prioritert. Spørsmålet er om vi kan bruke måltallene på en måte som bidrar til å bekjempe fattigdom, sa Kvisvik til Vågeng.

NAV-direktøren var enig i at det er en viktig problemstilling og sa at det har vært diskutert internt hos dem også. 

– Kommunene kan legge det inn som en målestandard selv. Her må kommunene selv være på banen, og det er noe vi jobber for.

FO ble bedt om å komme konkrete forslag til de to temaene i en skriftlig tilbakemelding. FO vil i det videre samle inn innspill fra medlemmer som jobber ute på NAV-kontorene. 

– Vi skal nå holde løpende kontakt med NAV om dette, og spille inn våre forslag. Jeg opplever Vågeng som svært lydhør og setter stor pris på dette samarbeidet, sier Kvisvik.

Les mer om seminaret under Arendalsuka