Marianne Solberg
VIL HA INNSPILL: FOs nestleder Marianne Solberg ønsker dine innspill til en tillitsreform i offentlig sektor.

Stadig flere innser at styringsmodellene innenfor disse tjenestene og andre tjenester i offentlig sektor må endres.  Fler og fler også blant politikerne, snakker om at vi må erstatte overdreven måling og rapportering med en tillitsreform i offentlig sektor - at vi må bruke tillitsbasert styring. Dette mener FO er positive signaler.

FO jobber for mer tillit

– FO vil jobbe for at det gis mer tillit til ansattes faglighet og profesjonskompetanse. Vi vil bidra til å utvikle en slik tillitsmodell for offentlig sektor. Dersom vi skal få til dette må vi ha gode innspill fra fagfolk som vet hvor skoen trykker, som har gode ideer og som ønsker å være med å endre tjenestene, sier Marianne Solberg, nestleder i FO.

Les også: Dette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor

Vi inviterer derfor medlemmer som jobber i NAV, i barnevernet samt med rusbehandling og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten til rådslag om tillitsreform innenfor disse tre feltene.

Send navn, arbeidsted og e-postadresse til FO, så inviterer vi deg til å komme med dine innspill i Teams-møte om dette spørsmålet. Innspill og tanker kan selvsagt også sendes inn på e-post.

Henvendelser kan gå direkte til rådgiver rune.soma@fo.no.

FO har sammen med andre LO-forbund vært med å definere rammene for hva en tillitsreform må inneholde.  Denne definisjonen finner du her. (PDF, 11KB)

Tankesmien Agenda har nettopp kommet med en rapport om tillitsreform. Les den her.

Les mer: Slik jobber FO med tillitsreform