Hovedkrav for å bli godkjent som barnevernspedagog/sosionom/vernepleier med spesialkompetanse:

  • Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, eller vernepleie med autorisasjon.
  • 5 års relevant arbeidserfaring etter gjennomført bachelor, minst 2 år før påbegynt videreutdanning.
  • Gjennomført en 60 studiepoengs videreutdanning.
  • Mottatt 160 timer faglig veiledning over en periode på minimum 3 år.

Les mer: