Er du sosionom og melder deg inn i FO får du samtidig Norges beste innboforsikring inkludert i medlemsskapet.

Stå sammen med om lag 12 500 sosionomer og 33 000 sosialarbeidere.

Bli medlem i FO! Send sms "fomedlem" til 1960 og følg instruksene, eller fyll ut innmeldingskjema her.

Meld deg inn her

Som fagforening jobber vi i FO for sosionomens lønns- og arbeidsforhold. Som profesjonsforbund er vi også opptatt av å løfte statusen til sosionomer i samfunnet og synliggjøre kompetansen denne yrkesgruppen har.

FO er med sine 33 000 medlemmer den største fagforeningen og profesjonsforbundet for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. FO er den eneste fagforeningen der alle tillitsvalgte er utdannet innen disse profesjonene. Det gjør at de som skal hjelpe deg lokalt er godt kjent med dine rettigheter, ditt fagfelt og typiske utfordringer innen ditt yrke.