En del av FOs viktigste oppgave er å stå opp for faget sosialt arbeid og for profesjonen. Derfor har vi et eget profesjonsråd for sosionomer. Rådet velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra sosionomutdanningen. Et av medlemmene er også representant for velferdsviterne i FO.

Profesjonsrådet for sosionomer har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdannninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

De skal blant annet:
•  Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og
i yrkesgruppa for øvrig
•  Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
•  Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
•  Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
• Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
• Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
• Ansvar for å arrangere konferanser
•  Tildele fagstipend

Se alle oppgavene i FOs vedtekter.

 

Dette er profesjonsrådets medlemmer (2015-2019):

  • Kathrine Haugland Martinsen, leder og medlem i FOs arbeidsutvalg  
  • Ingunn T. Ellingsen
  • Hanne Glemmestad
  • Nils Karlsholm
  • Marit Nybø
  • Thore Saugerud
  • Lena Ytreland
  • Cecilie Marie Zachariassen
  • Geirr Berthinsen (FO-Studentene)
  • Anne-Mari Romuld Hansen (representant fra velferdsviterne)

Sekretær for profesjonsrådet er rådgiver ved FOs forbundskontor Andreas Pedersen Kikvik.