En del av FOs viktigste oppgave er å stå opp for faget sosialt arbeid og for profesjonen. Derfor har vi et eget profesjonsråd for sosionomer. Rådet velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra sosionomutdanningen. Et av medlemmene er også representant for velferdsviterne i FO.

Profesjonsrådet for sosionomer har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdannninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

De skal blant annet:

 • Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i yrkesgruppa for øvrig
 • Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
 • Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
 • Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
 • Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
 • Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
 • Ansvar for å arrangere konferanser
 • Tildele fagstipend

Se alle oppgavene i FOs vedtekter.

 

Dette er profesjonsrådets medlemmer (2019-2023):

 • Hanne Glemmestad, leder og medlem i FOs arbeidsutvalg 
 • Ingunn T. Ellingsen
 • Marie Lundblad
 • Linnea Näsholm
 • David Ark
 • Kjersti Marie Grosvold Maudal
 • Thore Saugerud
 • Trond Reitan
 • Monica Pettersen
 • En representant for FO-Studentene
 • En representant fra velferdsviterutvalget

 

Sekretær for profesjonsrådet er rådgiver ved FOs forbundskontor Andreas Pedersen Kikvik.