FOs profesjonsråd for sosionomer
PROFESJONSRÅD: Hanne Glemmestad, Lena Ytreland, Solveig Vagle, Thore Saugerud, Nils Karlsholm, Cecilie Marie Zachariassen, Andreas Kikvik, Ingunn T. Ellingsen, Marit Nybø og Kathrine Haugland Martinsen.

En del av FOs viktigste oppgave er å stå opp for faget sosialt arbeid og for profesjonen. Derfor har vi et eget profesjonsråd for sosionomer. Rådet velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra sosionomutdanningen. Et av medlemmene er også representant for velferdsviterne i FO.

Profesjonsrådet for sosionomer har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdannninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

De skal blant annet:
•  Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og
i yrkesgruppa for øvrig
•  Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
•  Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
•  Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
• Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
• Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
• Ansvar for å arrangere konferanser
•  Tildele fagstipend

Se alle oppgavene i FOs vedtekter.

 

Dette er profesjonsrådets medlemmer (2015-2019):

  • Kathrine Haugland Martinsen, leder og medlem i FOs arbeidsutvalg  
  • Ingunn T. Ellingsen
  • Hanne Glemmestad
  • Nils Karlsholm
  • Marit Nybø
  • Thore Saugerud
  • Lena Ytreland
  • Cecilie Marie Zachariassen
  • Geirr Berthinsen (FO-Studentene)
  • Anne-Mari Romuld Hansen (representant fra velferdsviterne)

Sekretær for profesjonsrådet er rådgiver ved FOs forbundskontor Andreas Pedersen Kikvik.