FOs landsmøte har vedtatt føringer for vårt internasjonale solidaritetsarbeid for perioden 2023-2027.  

Som følge av landsmøtets vedtak skal retningslinjene for internasjonalt reisestipend gjennomgås. Nye retningslinjer vil være klare etter landsstyremøtet i juni. Som følge av dette er søknadsfristen utsatt til 1. august.  

Inntil videre gjelder følgende: 

Søknad om stipend behandles to ganger årlig. 
Søknadsfristene er 1. august og 1. desember. 

Dersom du får innvilget stipend må det gå tre år før du kan søke på nytt. 

Stipendet gis ikke til dekning av studentopphold i utlandet, for eksempel praksisopphold.  

Stipendet gis heller ikke til dekning av deltakelse på kurs eller konferanser.  

 

Har du spørsmål?  

Ta kontakt med rådgiver Allis Aresdatter. 

Tlf:  910 08 107

Epost: allis.aresdatter@fo.no