Sosionom i skolen

Sosionomer i skolen har som oppgave å

 • bidra til et godt psykososialt og læringsfremmende miljø blant elever og lærere
 • være kontaktformidler mellom hjem og skole
 • fange opp barn og unge med psykiske plager/lidelser som ikke selv oppsøker helsetjenesten
   

Sosionomen kan, i samarbeid med skolens personale 

 • bidra til et godt læringsmiljø i skolen
 • bidra til et nært samarbeid mellom skole og hjem
 • tilby rom for etisk refleksjon og drøftinger knyttet til skolenes dagligliv
 • bidra til elevenes trivsel og læring
 • bidra til at utsatte barn får tilstrekkelig støtte og hjelp i skolen
 • tilby avklarende samtaler med elever som har bekymringer som bidrar til mangelfull konsentrasjon og/eller læring
 • tilby utviklingsstøttende samtaler med elever som sliter med sin psykiske helse
 • bidra til at barn og unge henvises til spesialisthelsetjenesten eller andre hjelpetjenester
   

Sosionomer har kompetanse i å 

 • forstå sammenhenger mellom enkeltindivider, familie og samfunn
 • tilrettelegge for utvikling og mestring hos enkeltindivider, grupper og sosiale forhold
 • være samtalepartner for skolens personale
 • tilby utviklingsstøttende samtaler med barn og unge
 • planlegge og gjennomføre samtalegrupper med barn og unge
 • tilby samtalegrupper med foreldre
 • gi rådgivning til foreldre
 • følge opp barn og unge med spesielle behov
 • bidra til et nært samarbeid med tilgrensende instanser i forhold til barn og unges hjelpebehov

 
Sosionomen i skolen betyr å være der barnet/ ungdommen er, noe som kan bidra til

 • et bedre læringsmiljø
 • større forståelse blant skolens personale for sosialt utsatte barn og unge
 • at barn og unge får tidligere og raskere hjelp
 • å forebygge alvorlige lidelser hos barn og unge


Sosionomen har taushetsplikt.

Last ned som PDF (276KB)