Sterke søkertall til FOs utdanninger, men også markante forskjeller våren 2021

Tallene fra Samordna opptak er klare. Årets søkertall til de sosialfaglige studieretningene bachelor i barnevern (barnevernspedagog), sosialt arbeid (sosionom) og helse- sosialfaget vernepleie (vernepleier) viser at disse utdanninger fremdeles er populære. Det er likevel ganske stor variasjon i søkertallene.

Oppgang for vernepleierstudiet

Vernepleierstudiet er som i fjor den andre største utdanningstypen innenfor helsefagene målt i planlagte studieplasser og førstevalg hos søkerne, kun slått av sykepleierstudiet.

I år er det en økning i førstevalgssøkere på 22,6 % i forhold til i fjor. Det er registrert 4 814 førstevalgssøkere til 1 117 planlagte studieplasser i vernepleierutdanningen
(i fjor var det 3 927 førstevalgssøkere til 1 030 plasser).

– Dette viser en svært gledelig økning i antall personer som ønsker å bli vernepleiere, sier Marit S. Isaksen, profesjonsrådsleder for vernepleiere i FO

– Vi vet det mangler 20.000 vernepleiere i Norge, og selv om utdanningskapasiteten er økt noe, viser dette at det er behov for et skikkelig løft i antall studieplasser fremover. Det står mennesker i kø for å ta en utdanning vi vet det er behov for fremover.

Stabile søkertall for sosionomutdanning

Sosionomutdanningen er ennå den tredje største utdanningstypen innenfor utdanningsområdet «helsefag» målt i både antall førstevalgssøkere og planlagte studieplasser.

I år har 11,1 % av alle søkere med et helsefagstudium som førstevalg valgt et sosionomstudium som sitt førstevalg. Det er en økning i antall førstevalgssøkere på 0,8 % sammenlignet med året før.

Også her har utdanningskapasiteten økt noe: Det er registrert 4 371 førstevalgssøkere til 1 057 studieplasser til utdanningstypen (i fjor var det 4 338 førstevalgssøkere til 938 plasser).

– sosionomutdanningen er en viktig breddeutdanning som skal ivareta mange viktige sosialfaglige arbeidsområder i vårt velferdssamfunn fremover, sier Hanne Glemmestad, profesjonsrådsleder for sosionomer i FO.

 – Sosionomutdanningen gir en god breddekompetanse som kvalifiserer for mange ulike typer jobber innenfor mange ulike felt. Det tror jeg appellerer særlig til de som ønsker å ha mange valgmuligheter i forhold til videre arbeidskarriere.

Færre søkere til barnevernsutdanning

Også innenfor barnevern har utdanningskapasiteten økt det siste året. Søkertallene til studiet har imidlertid gått noe ned. Det er registrert 2 386 førstevalgssøkere til 821 studieplasser til utdanningstypen (i fjor var det 2 782 førstevalgssøkere til 771 plasser). Det er en samlet nedgang i antall førstevalgssøkere på 14,2 %.

– Jeg legger merke til at det er en tydelig nedgang i antall søkere. Det er litt for tidlig å slå fast hvilke årsaker som ligger bak, sier Ole Henrik Kråkenes, profesjonsrådsleder for barnevernspedagoger i FO.

– Det har vært flere endringer innenfor barnevernsfeltet og utdanningstilbudet de siste årene. Det kan ha en sammenheng med hvem og hvor mange som søker seg inn, men det kan også være andre årsaker.

– Det vi vet er i alle fall at det vil være stort behov for barnevernspedagoger i fremtiden. Da blir det viktig å følge med på om årets nedgang bare er en tilfeldig variasjon eller en trend.

Etterspørsel etter deltidsutdanning

Tallene fra samordna opptak viser også at deltidsutdanninger, og utdanninger som kan gjennomføre desentralisert, er stadig mer populære. Dette gir viktige signaler også til de sosialfaglige studieretningene.

– Folk må i større grad ha mulighet til å gjennomføre studier der de bor. Det er også viktig for å ivareta de fremtidige behovene for kompetanse innenfor de helse- og sosialfaglige arbeidsområdene i distriktene i årene som kommer, sier profesjonsrådslederne i en felles kommentar.