Vernepleier Kenneth Jørgensen vil ha flere varige tilrettelagte arbeidsplasser for unge voksne med funksjonsnedsettelse.

Kenneth Jørgensen ble tillitsvalgt for å få mer kunnskap om reglene i arbeidslivet. Nå passer han på at økonomiske hensyn ikke går på bekostning av arbeidstakernes rettigheter.

Tekst: Veronika Søum/NewsLab Foto: Joakim Mangen

Når er du ute av døra om morgenen?
– På dagvakt er jeg ute av døra senest 07:05. Har jeg kveldsvakt, er jeg ute rundt klokka 14. Jeg gjør minst mulig om morgenen, og står opp 15-20 minutter før jeg går til jobb, fordi jeg helst vil maksimere søvnen. Sånn er det å jobbe turnus. 

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Åpent landskap er noe tull! Alle studier viser at det er mye mer forstyrrende. Vi som jobber med mennesker vet at jo flere du putter i et stort rom, jo mer støy blir det. Det håper jeg vi får slutt på.

Hva er høydepunktet i løpet av arbeidsdagen din?
– Varierte oppgaver – det er det veldig viktig å ha i et bofellesskap. Tradisjonelt sett har det vært mest fokus på vask og renhold, men det er underordna spør du meg.

Hva var det som fikk deg til å bli vernepleier?
– Mamma er omsorgsarbeider, og har jobbet mange år på et aktivitetssenter. Etter videregående jobbet jeg et halvt år på en pleieavdeling i hjemkommunen min, og som vikar på arbeid/aktivitetssenter og barnebolig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det var lærerikt. Der ble jeg kjent med brukergruppa og bredden, og fant ut at vernepleier var den mest relevante utdanningen.

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din?
– Tålmodighet. Du må gi mennesker nok tid. Også må du ha en god måte å reflektere over egen adferd på. Du må vite hvordan adferden din påvirker omgivelsene dine. Det er også viktig med et tydelig faglig fokus i arbeidet med mennesker.

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Vernepleier Kenneth Jørgensen (37) jobber ved Nybu bofellesskap som er tilrettelagt for unge voksne med funksjonsnedsettelser i Lillehammer. Bofellesskapet har stort fokus på aktivitet og mestring, og består av åtte leiligheter med døgnbemanning.

 

Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Jeg er ofte sliten i hodet etter jobb, så jeg liker å trekke meg tilbake i stillhet og gjøre minst mulig. Jeg trenger å være litt i fred slik at hodet får landa.

Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Jeg hadde behov for å vite mer om reglene i arbeidslivet. Etter å ha deltatt på tillitsvalgtskolering oppdaget jeg at du kan få svar på spørsmål du stiller som kan virke urimelige, og at det kan være økonomi og ikke lovverk som det blir tatt hensyn til i enkelte avgjørelser. Som tillitsvalgt kan jeg si ifra om arbeidstakeres rettigheter og passe på at økonomiske hensyn ikke fører til dårligere kvalitet på tjenester.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Forbundet er veldig på ballen, engasjerer seg i viktige saker nasjonalt og prøver å få til noen endringer. Motivasjonen er å se at det er et profesjonsforbund som jobber for oss og de vi skal yte tjenester for. Som tillitsvalgt har jeg også mer jeg skulle sagt på tjenesteområdet jeg jobber i, og kan komme med innspill på ting jeg har meninger om.

Hva brenner du for? 
– Jeg er veldig opptatt av rettferdighet med tanke på brukerne, at de får rettighetene sine ivaretatt, blir sett og hørt og har gode muligheter til å delta i samfunnet. De blir fortsatt diskriminert. Ofte følger det automatisk med en uføretrygd når de fyller 18 år, men mange er i stand til å jobbe og er kjemperessurser. De har ofte et veldig lavt sykefravær og er veldig pliktoppfyllende. Det bør bli flere varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). 

Jeg er også opptatt av at vi blir flere vernepleiere nasjonalt, det må bli mange flere studieplasser for vernepleie! Vi mangler allerede 20 000, samtidig som det vil bli mange flere som trenger bistand i fremtiden.

Hva kunne gjort hverdagen lettere for deg og andre sosialarbeidere? 
– Nok kompetanse og kollegaer. I mange tjenester er det press på bemanning og for lite kompetanse. Skal du drive et godt bofellesskap må du ha begge deler. Heldigvis består ansattgruppa i Nybu Bofelleskap av mange vernepleiere, en sykepleier, mange helsefagarbeidere og flere flinke assistenter hvor flere også studerer vernepleie eller andre relevante utdanninger.

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– Det er gøy å sitte og forhandle lønn for medlemmer hvert år. Vi har fått noen gode oppgjør de siste åra, men dessverre ligger noen av medlemmene våre altfor lavt når det gjelder lønn sammenliknet med andre ledere i kommunen. I det daglige er jeg bindeleddet mellom leder og de andre ansatte. Jeg sørger for informasjonsflyt der jeg kan, og kan sjekke opp gjeldende lovverk dersom ansatte har spørsmål på alt fra permisjonsrettigheter til feriespørsmål. På den måten unngår vi unødvendig frustrasjon for saker som ikke betyr så mye. Det er viktig at alle arbeidsplasser har tillitsvalgte og verneombud.

Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– En person jeg er enig med mye i, men som jeg også kan diskutere med. Kanskje noen jeg ser litt opp til? Hadde du spurt meg som 14-åring ville det vært en fotballspiller. Nå er jeg ikke så opptatt av kjendiser, de er bare folk de også.

Kenneth Jørgensen vil ha flere varige tilrettelagte arbeidsplasser for unge voksne med funksjonsnedsettelse.