Miljøterapeut Andrea Molaug kjemper for at hun og kollegaene skal ha like gode vilkår som i kommunen – og drømmer om like god turnus som Bufetat. 

Etterlyser flere: Andrea er miljøterapeut og jobber i et botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun skulle gjerne sett enda flere miljøterapeuter både i barnehage og skole.
Tekst: Veronika Søum/NewsLab Foto: Anne Lise Norheim

Når er du ute av døra om morgenen?
– Det varierer veldig ut fra hvem jeg jobber med, siden jeg ikke har noen åtte til fire-jobb. Hvis jeg jobber med barn eller ungdom som går på skole, står jeg opp med dem, spiser frokost og får dem av gårde til skolen. 

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Jeg bor i boligen når jeg er på jobb, derfor har vi ikke noe kontorlandskap, men alle har eget soverom. Vi holder mest på med miljøterapi, og det kan for eksempel være å ta seg en kjøretur. De fleste elsker bilturer, da blir det en annen setting. Vi spiller også kort eller pusler. Da er det ofte ikke fokus på ungdommene, og det kan være lettere å få til en samtale med dem. Noen bor her fast, mens andre er på avlastning i mer eller mindre faste perioder.  

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– Det er når jeg føler at jeg har hatt litt framgang, eller at jeg og kollegaene mine har gjort en god jobb med alt på to do-lista.

Hva var det som fikk deg til å bli sosialarbeider?
– Jeg har alltid vært interessert i de menneskene som er litt annerledes, og hvorfor de har den adferden de har.

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Jeg har stå på-vilje, er positiv, enkel å forholde seg til og rettferdig. Og så er jeg god på å ta kjappe avgjørelser, slik vi av og til må ved uønskede hendelser. Jeg klarer meg på lite søvn og mye kaffe, og så håper jeg at jeg er god og støttende mot kolleger.

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– God kollegastøtte! Det er veldig spesielt å jobbe i turnus, så du blir liksom i en boble de døgnene du er på jobb. Da er ofte kollegastøtten utrolig viktig. Ellers trener jeg mye, går mye tur, og har en hund, et barn og en partner som alltid er glad i meg uansett.


I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Andrea Molaug (43) er utdannet sosionom og jobber som miljøterapeut i Bohab i Sandnes, et heldøgns botilbud og avlastning for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner har behov for avlastning. Hun jobber turnus, med tre eller fire døgn på jobb, og én uke av.

 

Hva spør folk deg om når du forteller hva du jobber med?
– De fleste spør om det ikke er veldig heftig, om jeg faktisk må bo på jobb og om beboerne alltid er der, og det er de jo som regel.

Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Jeg har vært tillitsvalgt i mange år, også før da jeg jobba som vekter. Jeg har sett viktigheten av det å være fagorganisert, og siden det ikke var noen som ville stille til valg, så stilte jeg opp. Jeg vil at vi skal ha like gode vilkår som i kommunen når det gjelder lønn og ansettelser siden kommunen er oppdragsgiveren vår. Og så drømmer vi om like god turnus som Bufetat.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Du blir aldri ferdig utlært, du lærer alltid noe nytt. 

Hva brenner du for? 
– Å sikre at arbeidsplassene i privat sektor også får skikkelige gode lønns- og arbeidsforhold, for eksempel pauseavvikling. Det kommersielle markedet er omstridt, men alt er ikke så ille. Som tillitsvalgt har jeg et godt samarbeid med ledelsen, og det er flott at det er kort vei til dem.

Hva kunne gjort hverdagen lettere for deg og andre sosialarbeidere? 
– Bedre bemanning og miljøterapeuter i barnehage og skole. Tidlig innsats kunne gjort veldig mye for veldig mange. Kortere ventetid på behandling og bedre samarbeid mellom instansene hadde også hjulpet veldig, samarbeidet kan være veldig vanskelig.

Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– En sosialminister! Jeg ville etterspurt bedre vern for sosialarbeidere med tanke på voldsrisiko, tidligere innsats og bedre bemanning.

Engasjert: Andrea har vært tillitsvalgt i mange år, og er opptatt av at også de som jobber i privat sektor skal ha gode lønns- og arbeidsforhold.