Fredrikstad kommune gjennomgår store kutt. Vernepleier og hovedtillitsvalgt for FO, Ole Martin Kolberg (43), kjemper mot delvakter og lav bemanning.Ole Martin Kolberg er kritisk til bemanningen på flere sosialfaglige arbeidsplasser: – I en sektor der den største utfordringen er å rekruttere, tror jeg ikke at virkemidler som delvakter er løsningen.

Tekst: Maren Simonsen/NewsLab Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Når er du ute av døra om morgenen?
– Det avhenger av når møtene mine begynner og hvor kjapt jeg får femåringen av gårde til barnehagen.

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Jeg er ikke fan av åpent kontorlandskap, og vet at mange av medlemmene har utfordringer med det. Åpne kontorlandskap og «clean desk» er eksempler på konsepter som fungerer på andre områder i samfunnet, men som over hodet ikke fungerer i vår sektor. Så, kontor med lukket dør, men bank på, så skal jeg åpne. 

Hva er høydepunktet i løpet av arbeidsdagen? 
– Det er vanskelig å finne høydepunkter akkurat nå. Fredrikstad kommune gjennomgår det største kuttet noensinne, og det rammer våre fagfelt hardt. Det går mange dager uten høydepunkter, men når vi får til noe, er jeg opptatt av at vi skal feire ordentlig, og slå oss skikkelig på brystet.

Hva var det som fikk deg til å bli vernepleier?
– Jeg var militærnekter og tok forskjellige fag på universitet og høgskole mens jeg utsatte verneplikten i det lengste. Til slutt gikk jeg inn i siviltjeneste på et dagsenter. Der var det så mange spennende mennesker at jeg tenkte at dette vil jeg vite mer om. 

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Tålmodighet og evnen til å se de lange linjene. Det er viktig å lytte til og lytte ut medlemmer. På den måten får jeg forsikret meg om at medlemmet har fått sagt det som er viktig for vedkommende å si, slik at jeg har tilstrekkelig med informasjon til å gjøre en vurdering. Og så er det viktig å hente hjelp og bistand når det er behov for det, og drøfte ting med andre tillitsvalgte og andre i FO-systemet.

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Ole Martin Kolberg (43) er utdannet vernepleier. I fem år har han vært 100 prosent frikjøpt som hovedtillitsvalgt for FO i Fredrikstad kommune.

 

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Jeg vil alltid hente i barnehagen. Der møter jeg spontan glede idet jeg kommer inn døra. 

Hva er folk nysgjerrige på rundt jobben din? 
– Folk burde være mer nysgjerrige. Både som vernepleier og som hovedtillitsvalgt jobber man med en vanvittig bredde av problematikk, men jeg opplever ikke at folk er nysgjerrige nok. Folk er ikke nysgjerrige nok i samfunnet generelt. Vi burde bli mer som fire-femåringer som stiller spørsmål hele tiden. Å være undrende og kritisk til ting er viktige egenskaper på alle plan, vi blir alle klokere hvis vi er mer nysgjerrige.

Hvorfor ble du tillitsvalgt? 
– Jeg ble kapret inn som plasstillitsvalgt ganske fort, og mener det er vår fordømte plikt å være tillitsvalgt og stille opp for kollegaer og medlemmer. Det er jo frivillig, man stiller til valg, men noen må gjøre det ellers taper alle. 

– I Fredrikstad kommune vokser 19 prosent av barn opp i vedvarende lavinntektsfamilier. Det er et stort behov for sosialarbeidere og forebyggende arbeid, men dessverre er det ikke like enkelt å kommunisere dette som å kommunisere at man trenger flere sykepleiere eller lærere – særlig ikke inn mot kommunebudsjettet når det skjer så mange og store kutt. 

Hva er det beste med å være hovedtillitsvalgt? 
– Når jeg får tilbakemeldinger fra medlemmer om at jeg har hjulpet dem og når vi vinner kamper, når vi får til et skikkelig godt lønnsoppgjør, for eksempel. Jeg blir drevet av å få til ting og få tilbakemeldinger på at det jeg gjør betyr noe.

Hva brenner du for? 
– Sosialt arbeid. Men hvis jeg skal være konkret så brenner jeg for et bedre tilbud for enslige mindreårige flyktninger. Et tilbud som ruster dem til å gjennomføre skolen og få jobb og et sosialt liv i Norge, er kjempeviktig for samfunnet. 

– Jeg brenner også for at mennesker i aktiv rus får et godt og verdig botilbud. I mange tilfeller er bosituasjonen deres skrekkelig, og da er det vanskelig å hjelpe dem. Først må de få et stabilt og trygt sted å bo, så kan vi begynne med tiltak. 

Hva kunne gjort hverdagen lettere for sosialarbeidere? 
– Å ikke alltid bemanne ut fra en minstenorm ville ført til bedre resultater og lavere sykefravær. Jeg har sett eksempler på sykehjem som innfører delvakter. Det vil si at arbeidsgiver kartlegger når det er behov for flest hender og bemanner ut ifra det, selv om det betyr at de ansattes arbeidsdag blir brutt opp, at de for eksempel jobber mellom åtte og 12 om morgenen og kommer tilbake til kveldsrutinene på kvelden. Dette slåss vi mot. Fra en ren produksjonstankegang gir delvakter kanskje mening, men det er en hel del som går tapt: tid til å skrive avviksrapporter, tid til å reflektere over vanskelige hendelser, tid til å ta seg av kollegaer, og så videre. 

– Arbeidsgivere må bemanne slik at vi får gode tverrfaglige team og skikkelig arbeidstider – der har du oppskriften på gode tilbud, lavt sykefravær og færre oppsigelser. I en sektor der den største utfordringen er å rekruttere, tror jeg ikke at virkemidler som delvakter er løsningen.

Hva er du stolt av å ha fått til som hovedtillitsvalgt? 
– En tilbakemelding jeg fikk da jeg ble hovedtillitsvalgt i 2019 var: «Hvor er FO, de er ikke synlige». Derfor ble jeg opptatt av at vi skal være mer synlige, og opplever at medlemmene blir fornøyde og føler seg sett når de ser oss i media.

– Jeg er også stolt av at klubben har vokst på bakgrunn av et lagarbeid blant gode plasstillitsvalgte og FO Viken som er flinke til å organisere studenter. Nå har vi vesentlig flere medlemmer og tillitsvalgte enn da jeg begynte. 

Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Egentlig kobler jeg ikke av. Å være hovedtillitsvalgt er en livsstil. Jeg følger med på alt som skjer politisk, e-poster og meldinger kommer til alle tider, men på kontoret har jeg en smokk som minner meg på hva som egentlig betyr noe.

Helt til slutt: Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– FOs forbundsleder Marianne Solberg. Hun er hjertelig velkommen til den største klubben i Viken og til kommunen med de største sosiale utfordringene. Vi har mye å snakke om.

– I Fredrikstad kommune vokser 19 prosent av barn opp i vedvarende lavinntektsfamilier. Det er et stort behov for sosialarbeidere og forebyggende arbeid, men dessverre er det ikke like enkelt å kommunisere dette som å kommunisere at man trenger flere sykepleiere eller lærere, sier Ole Martin Kolberg som er FOs hovedtillitsvalgt i kommunen.