Iblant kan det være vanskelig å koble av, men hovedtillitsvalgt Herdem Trønnes brenner for å ta kampen for medlemmene. 

Tilfeldigvis tillitsvalgt: Hun hadde egentlig tenkt seg en karriere innen fag, men sånn ble det ikke. – Jeg ble klappet inn som tillitsvalgt. Det har vært en bratt læringskurve, forteller Herdem.

Tekst: Linn Isaksen/NewsLab / Foto: Ole Magnus Kinapel/NewsLab

Når er du ute av døra om morgenen? 
– Senest 07:45. Da låser vi ut hele familien og ser til at alle kommer seg avgårde. Jeg er jo vernepleier, så det går stort sett i faste rutiner. Ungene er godt trent i hva de skal gjøre, ha, ha! Jeg bor nær jobb, så turen dit tar meg bare fem minutter med bil eller ti minutter med elsparkesykkel. 

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør? 
– Eget kontor med åpen dør! Som tillitsvalgt hender det at jeg håndterer sensitiv informasjon, så det er greit å sitte litt skjermet. Jeg har dessuten mye stæsj som jeg legger overalt, så clean desk er ikke noe for meg. Utover det hadde jeg trivdes godt i åpent landskap også, altså. Jeg liker at det er litt liv rundt meg og jobber best når jeg er omringet av mennesker. 

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– Å treffe andre tillitsvalgte og drøfte problemstillinger sammen med dem. 

Hva var det som fikk deg til å bli vernepleier? 
– Familien min flyttet til Norge i 1991, og da husker jeg at det var en sykepleier på flyet. Etter det hadde jeg også lyst til å bli sykepleier, så det å jobbe i et omsorgsyrke har vært planen siden. Det at jeg ble akkurat vernepleier, kommer av at jeg synes arbeidsoppgavene er interessante. Jeg synes det er givende å jobbe forebyggende, se hele mennesket og få være en del av et liv. 

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din?
– Jeg er veldig sosial og tilpasningsdyktig. Jeg er ikke redd for å by på meg selv i møte med andre, og har fått tilbakemeldinger på at jeg er flink til å snakke med mennesker og opparbeider tillit raskt. Jeg liker heller ikke når det er kjedelig, og er derfor fremoverlent. Jeg har aldri fått en arbeidsoppgave – de finner jeg alltid selv! 

Hva får opp humør hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Familien! Det er trygt og godt å vite at de alltid er der. Jeg kommer fra stor familie med mange gode mennesker.  

Hva er folk flest nysgjerrig på rundt jobben din? 
– Da jeg var vernepleier var det mange venner som spurte om hva jeg egentlig gjorde på jobb. Da svarte jeg at jeg kunne hjelpe til med alt fra tette rør på badet til dosering av medisiner, matlaging og økonomi. Jeg jobbet med unge som skulle lære seg å bo for seg selv, og min oppgave var å hjelpe til å lage tiltak for at de skulle få en god hverdag og oppleve mestring og selvbestemmelse. I tillegg holdt jeg kurs for kolleger.  


I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Herdem Trønnes (38) er utdannet vernepleier og har i flere år jobbet som fagutviklingsvernepleier i Bærum kommune. Nå er hun frikjøpt, og jobber fulltid som hovedtillitsvalgt i FO Viken. 


Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Jeg hadde egentlig tenkt meg en karrierevei innenfor fag, men så ble jeg dratt inn i organisasjonen, først i representantskapet i Akershus. Så ble jeg spurt om å ta vervet som hovedtillitsvalgt i Bærum kommune i 2016. Jeg hadde egentlig tenkt til å takke nei, men så ble jeg klappet inn, slik man gjør det i organisasjonslivet. Det har vært en bratt læringskurve! 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Å se at de kampene jeg tar på vegne av medlemmer fører frem. Det er så gøy! Når vi ved pottforhandlinger får vite at vi har fått mye av potten til våre profesjoner, for eksempel, det er så deilig å kjenne på! Det har også vært utrolig gøy å bygge opp klubben.

Hva brenner du for? 
– Å synliggjøre våre profesjoner i denne kommunen. Vi representerer en kvinnedominert yrkesgruppe, og de må bli sett mer. Både barnevernet og NAV er veldig lukket og det er begrenset hvor mye som kan prates om offentlig. Vi mangler 20 000 vernepleiere, men det er sykepleiermangelen det snakkes høyest om. Så det er en kampsak for meg å synliggjøre kompetansen til våre medlemmer i Bærum. 

Hva kunne gjort hverdagen lettere for deg og andre sosialarbeidere?
– Nok tid til å gjøre en god jobb og anerkjennelse av kompetansen vår. 

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– Det å bygge opp en klubb med medlemsvekst og engasjerte tillitsvalgte i Bærum kommune. Da jeg startet i 2016 var det 6 tillitsvalgte i kommunen – i dag har vi 26. 

Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Det er ikke noe som heter at arbeidsdagen er slutt for en hovedtillitsvalgt. Det er kanskje det som er mest utfordrende, å være tilgjengelig på mail og telefon hele tiden. Tilgjengeligheten er viktig, men jeg bør nok bli flinkere til å begrense tidspunktet for når folk kan ringe. Men så til spørsmålet: Jeg kobler mest av når jeg er hjemme med familie og venner, og når jeg er på trening.

Hvem drømmer om at skal banke på døra di? 
– Det må bli Jonas Gahr Støre! Det er mye jeg vil fortelle ham om mine profesjoner, og mye politikk vi kunne diskutert. Han hadde ikke fått gå med det første! 

Dørenes dør: Det er bak denne flotte døra på rådhuset i Bærum at Herdem Trønnes utfører mye av arbeidet sitt. – Jeg er på rådhuset store deler av arbeidsdagen. Det er der alle møtene med kommunalsjefene og kommunaldirektørene er, forteller hun.