Sosionom Benedikte Eide Ljøen brenner for faget sitt. Hun skulle bare ønske det fantes en sosialminister i Norge som gjorde det samme. 

Benedikte Eide Ljøen dropper frokost hjemme, og prioriterer heller den faste kaffestunden med kolleger om morgenen.

Tekst: Martine Jonsrud/NewsLab Foto: Andreas Winter

Når er du ute av døra om morgenen?
– Målet er å komme meg ut av døra sånn at jeg er på jobb klokken 08.00, men det var dét, da! Jeg har en mann på sjøen og en to og et halvt år gammel datter, så det er ofte mye logistikk om morgenene. Frokosten tar jeg på jobb!

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Jeg foretrekker å sitte på eget kontor med åpen dør. Da har jeg mulighet til å konsentrere meg om de arbeidsoppgavene jeg har uten store forstyrrelser, samtidig som at kolleger kan komme på besøk hvis de vil.

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen din? 
– Her burde jeg vel svare alt det faglige, men jeg er veldig glad i den første kaffekoppen med kolleger når jeg kommer på jobb. Det er en god måte å starte dagen på. Da kan vi oppdatere hverandre på ting som skjer i livet eller et eller annet faglig som vi trenger å lufte.

Hva var det som fikk deg til å bli sosionom?
– Jeg har hatt omsorg for dem rundt meg helt siden jeg var liten, så det var veldig naturlig å velge den retningen. Allerede på barneskolen var jeg ekstra oppmerksom på de som av en eller annen grunn ikke passet inn. Psykisk helse var dessuten viktig for meg. Det at jeg kunne få mulighet til å hjelpe andre, gjorde at jeg tenkte at dette var et yrke for meg.

Benedikte Eide Ljøen trives aller best når hun kan hjelpe andre. – Jeg har alltid vært glad i å gi omsorg, sier hun.

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Jeg jobber jo som både tillitsvalgt og som sosionom, og drar nok nytte av de samme egenskapene begge steder. Det å være en god lytter er veldig viktig. Det er dessuten bra å klare og se ting fra forskjellige ståsteder. Jeg tror også det kommer godt med å være tillitsvekkende og god på å bygge relasjoner.

Hva får opp humøret ditt hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Å komme hjem til datteren min får meg alltid i godt humør! Gode venner og trening er også veldig viktig for meg. Og samboeren min, selvfølgelig!

Hva er folk flest nysgjerrige på rundt jobben din? 
– Som ansatt i barnevernet er det ganske mange spørsmål. Mange har en del uriktige forestillinger om hva det innebærer å jobbe i barnevernet. Jeg er opptatt av å bidra til kunnskap om hvordan vi kan jobbe inn mot forskjellig familier for å vise bredden i hjelpen barneverntjenestene kan gi. 
 

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Benedikte Eide Ljøen (33) er utdannet sosionom og jobber som barnevernskurator i barnevernet. Hun er hovedtillitsvalgt for FO i Ålesund kommune, og sitter også i FO sitt fylkesstyre i Møre og Romsdal.

 

Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Fordi jeg ble spurt! Haha! Jeg har alltid vært glad i organisasjonsarbeid, og har hatt en rekke verv helt fra ungdomsalderen. Jeg har sittet i ungdomsrådet, og engasjert meg i skytterlag og studentorganisasjoner som Meieriet i Sogndal, der jeg var styremedlem. Det er fint å kunne bidra.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Det er alle mulighetene det gir meg. Både det faglige påfyllet, og ikke minst menneskene jeg møter som er så ufattelige dyktige.

Hva brenner du for? 
– Når det gjelder saker vi jobber med i FO, så er det spesielt to ting jeg brenner for: Det ene er at sosionomer skal få egen autorisasjon, akkurat som leger og sykepleiere. Det andre er at vi skal få lovbestemt miljøterapeut i skolen. Det tror jeg vil gi lærerne mer tid til å undervise, og elevene mer trygghet. Og så håper jeg vi får på plass en norsk sosialminister snart – det er på tide!

Hva kunne gjort hverdagen lettere for sosialarbeidere? 
– At yrkesgrupper og institusjoner hadde mer kunnskap om hva sosialt arbeid er. Som for eksempel skolevesenet. Vi har så mye faglig å bidra med. Mange elever har stor nytte av at noen med et helhetlig sosialt perspektiv kommer på banen. Så trenger sosialt arbeid å bli satset mer på i det forebyggende arbeidet – og ressursene må prioriteres! 

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– Det må være å ha videreført og utviklet Ålesundsklubben, og det å ha flinke tillitsvalgte og engasjerte FOere på laget. 

Helt til slutt: Hvem drømmer om at skal banke på døra di? 
– Det må være den nye sosialministeren i Norge, det da. Hen er hjertelig velkommen!

Benedikte Eide Ljøen