Større kreativitet må til for å få flere til å velge sosialfaglig utdanning, mener vernepleier og hovedtillitsvalgt, Esten Haug.

Ved siden av vervet som hovedtillitsvalgt, jobber vernepleier Esten Haug fortsatt på en avlastningsavdeling for mennesker med psykisk utviklingshemning: – Skal du hjelpe noen, må du ha tålmodighet til å se dem utvikle seg i sitt tempo.

Tekst: Maren Simonsen/NewsLab Foto: Marius Fiskum

Når er du ute av døra om morgenen? 
– Jeg pleier å være ute av døra kvart på åtte. Før jeg går til kontoret leverer jeg barna på skolen, og så er jeg på kontoret halv ni.

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør? 
– Både og. Når jeg har fortrolige samtaler med medlemmer lukker jeg døra, men utenom det står den bestandig åpen.

Hva er høydepunktet i løpet av arbeidsdagen? 
– Å være på jobb. Jeg er jo ganske ny som hovedtillitsvalgt, så alt er spennende, og det er et godt fellesskap på kontoret. 

Hva var det som fikk deg til å bli vernepleier?
– Mens jeg gikk på årsstudium i psykologi, jobbet jeg som vikar på en skole med integreringsavdeling. Der så jeg verdien av å ha vernepleiere for å kunne hjelpe de som har minst, og bidra til å øke livskvaliteten deres. 

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Tålmodighet, og ikke minst evnen til å reflektere. Skal du hjelpe noen, må du ha tålmodighet til å se dem utvikle seg i sitt tempo. For noen er fremgang en sakte prosess. Det er også viktig å kunne reflektere i den grad at du er i stand til å se andres perspektiver, og sette deg inn i andres livssituasjoner.

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Esten Haug (48) jobber som vernepleier på en avlastningsavdeling i Tromsø kommune. Han er 80 prosent frikjøpt som hovedtillitsvalgt i FO.

 

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Å komme hjem til familien og golden retrieveren min, Zelda. Det å ha dyr har en skjult kognitiv effekt, det er alltid noen som er glad for å se deg. 

Hva er folk flest nysgjerrige på når du forteller at du er vernepleier? 
– De fleste vet ikke hva en vernepleier er, og ber gjerne om en utdypende beskrivelse av yrket. Det er vanskelig å svare på fordi det er så mye. Jeg pleier å si at det er et allsidig yrke, der du kan jobbe hvor som helst og gjøre en forskjell.

Hvorfor er du hovedtillitsvalgt? 
– Det er verken lønn eller arbeidstid som er grunnen til at man sier ja til et tillitsverv, det er for å gjøre noe positivt for andre. Det er et viktig verv som er avhengig av de rette folka. Da det ble foreslått at jeg stilte til valg, var jeg såpass voksen og hadde gjort meg opp mine meninger. Livserfaring kommer godt med når jeg veileder medlemmer i vanskelige situasjoner de står i på jobb. 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Alle de bra menneskene jeg møter. Det er en luksus å være hovedtillitsvalgt for FO-medlemmer. De er godt utdannede mennesker som jeg kan sparre med.

Hva brenner du for? 
– Å utdanne flere i profesjonene våre. I årene som kommer blir vi færre yrkesaktive, samtidig som flere vil trenge hendene våre. Utdanningsinstitusjoner må tenke mer kreativt rundt hvordan de skal få unge, men også voksne med livserfaring, til å utdanne seg til sosialarbeidere. Blant annet handler det om tilgjengelighet. Selv er jeg hovedtillitsvalgt for tre profesjoner i en by som ikke tilbyr utdanningen deres. 

Hva kunne gjort hverdagen lettere for sosialarbeidere? 
– Et større fokus på sosialt arbeid i alle instanser i samfunnet vårt. Vi lever i et samfunn som er resultatstyrt, men jeg tror vi ville hatt det bedre hvis vi fokuserte mer på å ta vare på dem som har det tøft. Det ville blitt et mer humant samfunn.

Hva er du stolt av å ha fått til som hovedtillitsvalgt? 
– Jeg er stolt av å ha fått tilliten til å bli valgt. Hver dag gjør jeg det jeg kan for å være verdig den tilliten.

Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Det har alltid vært viktig for meg å kle av meg jobben når jeg er ferdig for dagen. Når jeg har energikrevende saker må jeg kanskje jobbe litt mer med å legge den fra meg, men jeg tar den ikke med hjem. Familien fortjener å ha en far og ektemann som kommer hjem og er til stede.

Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– Det neste medlemmet som trenger hjelp, eller en som har lyst til å bli medlem. Alle blir godt ivaretatt, i hvert fall. Velkommen!

 – Som tillitsvalgt må du like å stå i tøffe saker, både som støtte til ansatte og i organisatorisk endringsarbeid. Det er sjelden noen ringer til meg for å fortelle at det går så bra på jobb, forteller vernepleier og hovedtillitsvalgt Esten Haug.