Farshad Mohseni jobber for at overgreps- og voldsutsatte barn og ungdom skal få det best mulig og bli godt ivaretatt faglig, og at sosialarbeidere skal bli mer synlige.

Liker å hjelpe: Farshad Mohseni har alltid vært opptatt av å hjelpe folk. Nå bruker han engasjementet sitt på å hjelpe overgrepsutsatte barn i Statens barnehus i Sandefjord, og som virksomhetstillitsvalgt for alle de 12 politidistriktene.

Tekst: Veronika Søum/NewsLab Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab 

Når er du ute av døra om morgenen?
– Jeg våkner klokka 06:00, og er ute av døra 06:45. Jeg jobber i Sandefjord, men bor i Tønsberg, og det tar rundt en halvtime å kjøre. Før jeg drar hjemmefra rekker jeg å trimme litt. Jeg er ganske rask om morgenen.

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Jeg foretrekker eget kontor med åpen dør. Jeg sitter mest med avhør. Barn og ungdom kommer til oss, og de tilrettelagte avhørene foregår ofte her på barnehuset.

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– Høydepunktet er å gjøre dagen og ankomsten for barna bra og mest mulig forutsigbar. Det skal være trygt og godt å være her hos oss.

Hva var det som fikk deg til å bli sosialarbeider?
– Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med og for mennesker. Jeg begynte med teknisk utdannelse, før jeg hoppet av og valgte å bli sosionom.

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Jeg er veldig frittalende, og min tanke er fri. Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener og tenker. Jeg er litt opprørsk av natur.

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Jeg er veldig glad i engelsk krim, det kobler jeg av med om kvelden. Ellers bruker jeg stillheten i bilen på vei hjem til å koble av. Den hjelper meg til å fordøye arbeidsdagen, selv om inntrykkene ikke alltid er så lette å glemme.

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte. 

Farshad Mohseni (56) er utdannet klinisk sosionom i barne- og ungdoms psykiske helse og klinisk familieterapeut. Han jobber som seniorrådgiver ved Statens barnehus i Sandefjord, som er administrativt underlagt Sør-Øst politidistrikt. Der er han barne- og ungdomsfaglig rådgiver for avhørsledere/ politiadvokater, og for spesialavhørere under tilrettelagte avhør av barne- og unge som er utsatt for seksuelle overgrep og vold. Han følger avhørene fra bisitterrommet sammen med de andre aktørene. Han har også samtaler med barn og ungdom og deres familier. I tillegg er Farshad virksomhetstillitsvalgt i politiet, som betyr at han er tillitsvalgt for alle FO-medlemmene i de 12 politidistriktene.

 

Hva er folk flest nysgjerrige på rundt jobben din? 
– Når jeg sier at jeg jobber på barnehuset, blir folk enten helt stille eller sier noe om at det høres vanskelig og tøft ut. Det er sjelden jeg forteller inngående hva jeg jobber med, det kan være vanskelig for folk å høre.

Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Jeg har alltid likt å hjelpe folk i systemet, passe på deres rettigheter og gjøre arbeidsdagen bedre. Sosialarbeidere har en viktig og ofte krevende jobb, og det er viktig at noen passer på at rettighetene blir ivaretatt og deres stemme blir hørt.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Å være der det skjer, snakke med folk og ta saken deres videre. Som tillitsvalgt har jeg tilgang til forum som vanlige ansatte ikke har. Det er fint å være med å bestemme.

Hva brenner du for? 
– Likestilling, likeverd, rettigheter og autorisasjon. Jeg brenner for å gjøre yrkesgruppa og utdanningene våre like viktige som andre. Det er behov for oss, og det er behov for flere av oss.

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– Jeg har vært tillitsvalgt siden 1997. I løpet av perioden som virksomhetstillitsvalgt har medlemstallet mer enn doblet seg i politiet. Det var i underkant av 30 før, nå er vi i overkant av 60 i hele landet.

Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– Det er tre personer, men de kommer dessverre aldri til å banke på døra mi siden alle er døde. Det er Nelson Mandela, som var en beundringsverdig mann med sin ubuntu: godhet, medfølelse og vilje til å tilgi urett; Dr. Martin Luther King, for hans tilnærming til konflikter. Han sa «øye for øye gjør oss alle blinde», og det er jeg helt enig i; Og til slutt visjonæren Olof Palme for hans visjoner i politikken. Han sa «politikk er det å ville noe» – og han ville det mye!

– Sosialarbeidere har en viktig og ofte krevende jobb, og det er viktig at noen passer på at rettighetene blir ivaretatt og deres stemme blir hørt, mener Mohseni.