Et av høydepunktene i jobben i barnevernet er å hjelpe fedrene, synes Kjell Arne Lie.

Barnevernspedagog Kjell Arne Lie synes vi bør snakke mer om makt: – Den makten som følger med rollen min som hovedtillitsvalgt gjør at jeg kan få gjennomslag, den gir meg også et stort ansvar.

Tekst: Maren Simonsen/NewsLab Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Når er du ute av døra om morgenen?
– Jeg står opp halv sju og tar en kopp kaffe med kona før jeg begynner morgenstellet. Så pleier jeg å være på kontoret innen åtte. Da tar jeg gjerne en runde og hilser på kollegaene mine.

 Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør? 
– Når du jobber i en barneverntjeneste må du ha eget kontor. Vi har taushetsplikt og tar mange telefoner og behandler personopplysninger, derfor er døra til kontoret mitt lukket. 

 Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– For tiden er det to høydepunkter: Gode samtaler med kollegaer og veiledning med fedre. Jeg er veldig opptatt av mannsrollen i de vanskelige tingene vi forholder oss til. Vi møter fedre som sliter med vold og rus, som igjen fører til konfliktsaker. Det føles meningsfullt å hjelpe dem.  

 Hva var det som fikk deg til å bli barnevernspedagog?
– Hvorfor blir vi hjelpere? Jeg tror mange selv har hatt en barndom der de har blitt ristet litt i, på et eller annet vis. Selv vokste jeg opp med belastninger og har jobbet mye med meg selv for å kunne hjelpe andre. Hvis du ikke tar tak i dine egne følelser først, blir du en hjelpeløs hjelper. 

 Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Tålmodighet, evnen til å lytte og en evne til å skape trygghet i møte med andre mennesker. Hvis jeg ikke klarer å skape trygghet i møte med menneskene jeg skal hjelpe, kan jeg bare glemme det. Folk kommer hit med stress i kroppen, og møter oss som har mye makt og betydning for fremtiden deres. Fokuset når jeg møter barn og foreldre er derfor alltid hvordan jeg kan få dem til å føle seg trygge.


I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte. 

Kjell Arne Lie (65) er utdannet barnevernspedagog og jobber i barneverntjenesten i Horten, der han også er på listene til kommunestyret for Arbeiderpartiet. Lie er hovedtillitsvalgt for FO og leder for LO i Horten kommune.

 

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Å se kona. Vi har vært gift i 28 år, men jeg er fortsatt forelska i henne.  

 Hva er folk flest nysgjerrige på rundt jobben din? 
– De vil gjerne vite hvor vanskelig det er og sier ofte: “det må være tøft” eller “det må være vanskelig”. Jeg er veldig engasjert i barnevernsfaglighet og barnevernspolitikk og snakker gjerne om det på inn- og utpust, da hender det at de faller av. 

 Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Fordi jeg er veldig opptatt av de økende forskjellene i Norge. Den norske arbeidsmiljøloven er en fantastisk lov, men den er blitt utfordret av New Public Management. De som er ledere leder uten å samarbeide med arbeidstakerne, noe som kan føre til at folk ikke føler seg sett og hørt. Det er viktig at alle føler seg involvert. 

 Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– At jeg har innflytelse og mulighet til å påvirke. Når det er sagt handler det også om makt. Jeg vil være ærlig å si at jeg vil ha makt. Makt er et tabubelagt begrep, men desto viktigere er det at vi kan snakke høyt om det. Den makten som følger med rollen min som hovedtillitsvalgt gjør at jeg kan få gjennomslag, den gir meg også et stort ansvar. Ikke minst i barnevernsarbeidet. Da er det viktig å være kritisk til egne meninger. 

 Hva brenner du for? 
– Det jeg virkelig, virkelig brenner for er å jobbe mot ulikhet. Det er drivkraften min i det daglige. Ulikhet gjør at vi mister tillit til hverandre, og tryggheten i individet og i fellesskapet svekkes. Alle følelser har en forankring, når noen kjenner seg nedtrykt, stimuleres overlevelsesinstinktet. Tenk på nettroll: Folk som føler avmakt har behov for å si fra. 

 Hva kunne gjort hverdagen lettere for sosialarbeidere? 
– Færre oppgaver per hode. Med den kunnskapen vi har i dag, er det uforståelig at vi forventer at de ansatte i barneverntjenesten og NAV skal gjøre en god nok jobb når de har så mye å gjøre. Sånn det er nå kan ikke kvaliteten bli så høy som intensjonene i lovkravet er. Dette er tabu å snakke om, men jeg er opptatt av å snakke om det som er vanskelig. Det finnes løsninger.

 Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– At jeg har vært med på å gjøre barneverntjenesten jeg jobber i bedre. Vi har styrket barnevernsfagligheten, og gitt ansatte mer kontroll over sin egen arbeidssituasjon, som igjen har ført til kraftig nedgang i sykefraværet. 

 Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Et langt arbeidsliv har lært meg å logge av, men historiene og samtalene ligger jo der. Jeg setter av tid til meditasjon, det hjelper meg mye. Pust er viktig. 

 Helt til slutt: Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– Filosofen Noam Chomsky. Jeg er usikker på om han fortsatt lever, men en samtale med ham kunne gitt meg større forståelse for sammenhengene i livet.

Barnevernspedagog Kjell Arne Lie møter ofte fedre som sliter. Et av høydepunktene i løpet av arbeidsdagen er å hjelpe dem.