I jobben som miljøterapeut ser Sjur Evensen ofte hvordan dårlig økonomi skaper problemer for folk. Som FO-tillitsvalgt kjemper han for at sosialarbeidere skal få høyere lønn.

Hos Evensen har fagforeninger alltid hatt en høy stjerne : – Fagforeninger er grunnen til at vi har det så bra i Norge, sier han.

Tekst: Maren Simonsen/NewsLab Foto: Silje Katrine Robinson

Når er du ute av døra om morgenen? 
– Det varierer like mye som de ungdommene og barna jeg følger opp. Et av barna går fortsatt i barnehagen, så noen dager er jeg ute av døra klokka sju for å avlaste foreldrene i morgenrutinene. Mens de dagene jeg følger opp ungdommer, begynner jeg ofte ikke før de er ferdig på skolen.

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Det varierer etter behov. Selv om jeg er mye sammen med barna og ungdommene jeg følger opp, har vi også et lite kontor med fire åpne plasser, i tillegg til et enkeltmannskontor som jeg kan stenge døra til når jeg jobber med tillitsvalgtsoppgaver eller andre konfidensielle ting.

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– Det skjer ikke hver dag, men når jeg merker forskjellene jeg gjør for barna og ungdommene jeg hjelper, er det alltid et høydepunkt. 

Hva var det som fikk deg til å bli sosionom?
– Da jeg var hjemme på perm fra førstegangstjenesten, spurte jeg de fem eldre søsknene mine om hva jeg burde bli. Søsteren min foreslo sosionomutdannelsen. Da jeg leste om det, virket det som en utdannelse med mange muligheter, som både var spennende og varierte. 

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Jeg har en ro når det blåser rundt andre. Og så tror jeg at jeg har det som skal til for å etablere gode relasjoner. Jeg er veldig åpen for at folk har ulike meninger og gjør feil. I møte med ungdommer skal man ikke nødvendigvis fortelle dem hva de skal gjøre og hvordan de skal leve livet sitt, men være en person de kan snakke med. 

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte. 

Sjur Evensen (30) er utdannet sosionom og har siden endt utdannelse vært ansatt som miljøterapeut i Stiftelsen Crux i Bergen, der han jobber med å følge opp barn og ungdom. Han har vært tillitsvalgt for FO i fem av sine seks arbeidsår.

 

Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Jeg er en sånn fyr som synes fagforeninger er viktige, så jeg meldte meg inn i FO da jeg studerte, og engasjerte meg der. Fagforeninger er grunnen til at vi har det så bra i Norge: At alle arbeidstakere har rettigheter, at det går an å leve av en fulltidsjobb, at vi får lønn vi kan leve av, uansett yrke. 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Det er interessant, det er derfor jeg holder ut, for det er mye jobb. 

Hva brenner du for? 
– At vi som jobber i utsatte yrker der vi hjelper mennesker skal få høyere lønn og mer trygghet. I lønnsoppgjør blir vi ofte sammenlignet med industriarbeidere, men ser man på lengden utdannelse, bør vi heller sammenlignes med ingeniører.

Hva kunne gjort hverdagen lettere for sosialarbeidere? 
– At folk hadde færre problemer. Økonomi skaper ofte problemer for folk, det ser jeg i jobben. Enkelte foreldre går rundt i et konstant stress og kaos, og det blir vanskelig å være så gode foreldre som de har lyst til. Flere er vurdert til å ha god omsorgsevne, men dårlig økonomi forårsaker stress som gjør det vanskelig å ta tak i alt det andre. 

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– Nå for tiden er jeg stolt av at jeg har klart å lage en kanal gjennom Facebook for alle FO-medlemmer i CRUX som jobber med barn og ungdom. På den måten blir det kortere vei mellom medlemmer og tillitsvalgte. I gruppa kan de stille spørsmål og diskutere. 

Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Jeg kan ikke legge fra meg jobben helt, for vi skal være tilgjengelig utover arbeidstid: Kanskje en av ungdommene jeg følger opp trenger en melding for å huske noe han eller hun skal dagen etter. Det blir et skille når jeg kommer hjem og snakker med forloveden min. Det hender jeg «tvinger» meg selv til å slappe av og legge meg på sofaen med øynene lukket i noen minutter, men det er sjeldent jeg trenger det.

Helt til slutt: Hvem drømmer du om at skal banke på døra di?
– Politikere hjelper det ikke å diskutere med, de har den meningen de har. Men det hadde vært kult hvis David Bowie banket på, så lenge han ikke er en zombie.

– Jeg har en ro når det blåser rundt andre, sier Evensen. En egenskap som kommer godt med i et yrke der det stadig er storm.