Hilde Helene Fjellanger tror det må mer til enn bare prat. Hun vil at politikerne skal kjenne sosialt arbeid på kroppen.

Inviterer inn: Fjellanger trives både med åpen og lukket dør, men inviterer gjerne politikere inn for å fortelle hvor tøft sosialt arbeid er.

Tekst: Veronika Søum/NewsLab Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Når er du ute av døra om morgenen?
– 07:15! Jeg må alltid ha frokost, kaffe og et glass vann når jeg står opp, sånn har det vært siden svangerskapet. Jeg har en sønn på tre år, og lager frokost, smører matpakke og gjør oss klare for en ny dag på jobb og i barnehage.

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør?
– Jeg er veldig glad i begge deler, det kommer an på hva jeg jobber med. Jeg liker å prate med folk og å vandre mellom de tre husene på botiltaket der jeg jobber. Når jeg har oppgaver jeg må konsentrere meg om, liker jeg å trekke meg tilbake.

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– Det å kunne være med kolleger og diskutere fag synes jeg er kjempeinteressant. Dobbeltrollen min er en stor fordel, jeg drar med meg nyttig informasjon til arbeidsgiver.

Hva var det som fikk deg til å bli vernepleier?
– Det var tilfeldig. Jeg søkte først om å bli fengselsbetjent, men det var jeg for ung for. Jeg har alltid likt å jobbe med folk. Det året jeg fylte 16 år ble jeg støttekontakt for en gutt, og det var jeg i åtte år. Mamma jobber også innenfor helse og har gjort det i mange år og pappa har også jobbet mye direkte med mennesker som har det vanskelig. Så jeg har nok blitt noe påvirket. Jeg er veldig stolt av å være vernepleier, og kunne ikke tenkt meg å være noe annet nå.

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– Stor arbeidskapasitet er en fordel. Å ha flere ting i lufta samtidig og klare å skifte fokus fort når folk spør meg. Men det skal sies at jeg får støtte og forståelse de gangene jeg ikke klarer å svare på ting umiddelbart.

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– De hjemme. Jeg har også veldig mange gode kolleger rundt meg som jeg kan lufte tankene med. Hadde jeg ikke hatt det nettverket, vet jeg ikke hva jeg skulle gjort. Humor på jobb er kjempeviktig, å kunne tulle og le selv på tøffe dager. Det tror jeg vi må ha. Jeg blir alltid i godt humør av gode tilbakemeldinger. Ellers blir jeg i godt humør av å gå tur med bikkja, løpe en tur og av strikketøyet mitt.

Hilde Helene Fjellanger (37) er utdannet vernepleier og jobber som avdelingskoordinator og har hovedansvar for fag ved botiltak Tagtvedt i Larvik. Hun veileder personalet, samordner møter og deltar i koordinatornettverket i Vestfold. I tillegg er hun frikjøpt 20% og jobber en dag i uka som hovedtillitsvalgt for FO i Larvik kommune.

 

Hvorfor er du hovedtillitsvalgt? 
– Det var en periode det ikke var noen hovedtillitsvalgte i Larvik kommune, og da fylkeslederen spurte om jeg kunne stille, sa jeg ja. Det var rett før jul i 2016, og det har ikke vært noen motkandidater siden. Ulempen med en mindre kommune er at du får mindre frikjøpt tid, slik at det tar lengre tid å sette seg inn i ting. Men jeg trives godt, og det er spennende å være med på avgjørelser og se organisasjonen Larvik kommune innenfra.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– Jeg synes forhandlinger er veldig gøy og spennende! Det er fint å ha en overordna rolle, se ting fra andre perspektiver og drøfte med de andre forbundene, se likheter og ulikheter. Det er lærerikt å være i kontorlandskap sammen med de andre forbundene en dag i uka og se litt andre mennesker.

Hva brenner du for? 
– At det ikke skal bli færre ressurser og dårligere kvalitet i tjenestene. At vi skal ha nok helsepersonell også i fremtiden. Lønn er alltid viktig i dette kvinnedominerte yrket. Vi må ha en lønn vi kan leve med og av, og ha gode arbeidsvilkår. Jeg brenner også for å fremme profesjonene våre. Vi må ha fokus på de stedene vi kan jobbe, og hvilken samfunnsnytte FOs profesjoner har, for eksempel som miljøterapeuter i skolen.

Hva kunne gjort hverdagen lettere for deg og andre sosialarbeidere? 
– Flere og mer riktige ressurser inn er viktig. Vi trenger flere forebyggende sosialarbeidere, for i dag driver vi for mye med brannslukking. Det er også viktig å få tid til faglig utvikling. Da kan vi unngå omsorgstretthet. 

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– At vi stort sett har fått gode resultater for medlemmene våre i lokale forhandlinger. Vi har blitt synlige i kommunen over tid, blant annet blir det lyst ut både sykepleiere og vernepleiere i stillingsannonser nå. Siden jeg begynte har det gått jevnt oppover i medlemstall lokalt. Det er viktig å være tillitsvalgt over tid. Da vet folk hvem du er og hvem de kan kontakte.

Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– Politikerne som sitter og bestemmer over helsemidlene til kommunene. Jeg kunne snakket om og satt ord på hvor tøft det er å stå i yrket vårt. Hvor mye vi gjør for færre og færre ressurser. Jeg tror det er effektivt med flere politikere på gølvet, som kan se hverdagen vår over tid. Jeg tror ikke det holder at vi snakker om det, de må kjenne det på kroppen. De er hjertelig velkomne!


Kjent fjes: Hilde Helene Fjellanger har vært hovedtillitsvalgt siden 2016, og ser verdien i å være tillitsvalgt over tid. Nå vet folk hvem de skal ta kontakt med.