FO godkjente 38 stipender til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Foto

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter? Som medlem i FO kan du søke stipend til fagutvikling innenfor ditt yrke. FO har også godkjenningsordninger innenfor hver profesjon som du kan søke gjennom året.

FOs stipender

FO tilbyr fire ulike fagstipend.  Les mer om kriteriene for de ulike stipendene og hvordan du går frem få å søke her:

 • Stipend til barnevernspedgoger
 • Stipend til sosionomer
 • Stipend til vernepleiere
 • Stipend til velferdsvitere

Den årlig tildelingen skjer i første del av året. Vernepleierne har imidlertid en ny sjanse til høsten 2020 da profejonsrådet fikk få søknader på vårparten.

FO har også flere godkjenningsordninger som du kan søke på gjennom året.
 

FO gratulerer søkere!

Profesjonsrådene har godkjent 38 søknader fra barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere så langt i år.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger har delt ut 11 fagstipend, Stipendmidlene er gitt til både skriving av fagartikler, undervisningsmateriell og bokkapittel, og dekker et vidt spekter av barnevernspedagogens arbeidsfelt. Fire av stipendene er gitt til ansatte på universitet og høyskoler knyttet til arbeid med kvalifisering til førstelektor og utarbeidelse av Phd. søknader.

Profesjonsrådet for sosionomer har delt ut 20 fagstipend. Stipendmidlene er gitt til både skriving av fagartikler, bokkapittel, deltakelse med innlegg på konferanse og annen fagutvikling. Det er tema innenfor en god bredde av sosionomers arbeidsfelt, for eksempel rus og psykisk helse, barnevern, sosialt arbeids status, internasjonalt arbeid, fagutvikling innen sosionomer i somatiske sykehus.

Profesjonsrådet for vernepleiere delte ut 7 stipend. Det ble innvilget stipend til poster, internasjonaldeltakelse og ulike artikler. Temaene viser vernepleieres allsidighet og bredden i deres arbeidsfelt. Her er noen eksempler fra i år:

 • positiv atferdsstøtte
 •  helsemessige konsekvenser av vold og trusler på arbeidsplassen
 • konsekvenser av restriksjoner og stenging av tilbud pga. koronapandemien, for rusmiddelavhengige
 • prosesser rundt omsorgsovertagelse
 • kombinasjonen kunst- og vernepleiefaglig tilnærming, i lavterskeltilbud innenfor rus/psykiatri

   

Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrasjonssekretær i FO, Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no
 

Bli medlem i FO

Meld deg inn her