Les rapporten Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer her

 

Se FOs rapportlansering: Hvordan innføre autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer?

 

 

Hvorfor er autorisasjon en viktig sak for FO?

FO har arbeidet for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer i en årrekke. Det har vært viktig for å øke annerkjennelsen av våre profesjoner, og sikre at de menneskene som barnevernspedagoger og sosionomer jobber med møter kvalifisert personell som er vurdert som skikket til sin profesjonsutøvelse.

En autorisasjon vil bidra til:

  • En plikt til å vedlikeholde og utøve et faglig og etisk forsvarlig arbeid.
  • Å ivareta klienter/brukere/pasienter sin sikkerhet.
  • Å sikre at kun personer som har utdanning som leder til tittelen barnevernspedagog og sosionom kan utøve yrket.
  • Å sikre at barnevernspedagoger og sosionomer har nødvendige kvalifikasjoner og riktig kompetanse til å utøve arbeidet sitt.
  • At barnevernspedagoger og sosionomer som begår pliktbrudd og som er vurdert uskikket mister autorisasjonen sin, og dermed retten til å arbeide som barnevernspedagog og sosionom.
     

Les mer