Profesjonsråd barnevernspedagoger
Fra venstre: Allan Levi Melbye (student), Elisabeth Hagstrøm, Even Widegren, Inger Karseth, Christian Wiik Kynsveen, Ann Grete Aasheim .

En del av FOs viktigste oppgaver er å stå opp for faget og profesjonen til barnevernspedagoger. Derfor har vi et eget profesjonsråd for barnevernspedagoger. Det velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra barnevernspedagogutdannningen.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdanninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

Rådet skal blant annet:
•  Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og
i yrkesgruppa for øvrig
•  Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
•  Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
•  Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
• Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
• Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
• Ansvar for å arrangere konferanser
•  Tildele fagstipend

Se alle rådets oppgaver i FOs vedtekter.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger skal jobbe spesielt med profesjonsfaglige spørsmål som innholdet i utdanningen for barnevernspedagoger - bachelor i barnevern, videreutdanninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk, barnevernspedagogers yrkesidentitet og ulike yrkesroller og andre yrkesfaglige spørsmål. Profesjonsrådets oppgaver er nedfelt i FOs vedtekter.

Dette er profesjonsrådets medlemmer (2015-2019):

  • Christian Wiik Kynsveen
  • Elisabeth Hagstrøm
  • Reidar Haug
  • Ann Grete Aasheim
  • Mari Holth
  • Siv Merethe Kapstad
  • Ingrid Angelo Rath 
  • Even Widegren
  • Allan Levi Melby (student)

Sekretær for profesjonsrådet er rådgiver Inger Karseth, tlf.: 480 61 261.