En av FOs viktigste oppgaver er å stå opp for faget og profesjonen til barnevernspedagoger. Derfor har vi et eget profesjonsråd for barnevernspedagoger. Det velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra barnevernspedagogutdannningen.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdanninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

Rådet skal blant annet:

 • Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i yrkesgruppa for øvrig
 • Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
 • Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
 • Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
 • Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
 • Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
 • Ansvar for å arrangere konferanser
 • Tildele fagstipend

Se alle rådets oppgaver i FOs vedtekter.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger skal jobbe spesielt med profesjonsfaglige spørsmål som innholdet i utdanningen for barnevernspedagoger - bachelor i barnevern, videreutdanninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk, barnevernspedagogers yrkesidentitet og ulike yrkesroller og andre yrkesfaglige spørsmål.

Dette er profesjonsrådets medlemmer (2019-2023):

 • Ole Henrik Kråkenes, leder og medlem i FOs arbeidsutvalg
 • Inger Lise Olsen
 • Ann Grete Aasheim
 • Even Widegren
 • Ingrid Angelo Rath
 • Mari Holth
 • Siv Merethe Kapstad
 • Sherin Andreassen
 • Sanam Cecilie Henriksen
 • Representant fra FO-Studentene

Sekretær for profesjonsrådet er rådgiver Inger Karseth, tlf.: 480 61 261.