Bli medlem i FO. Send sms "fomedlem" til 1960, og følg instruksene, eller fyll ut innmeldingskjema.

Stå sammen med om lag 9200 barnevernspedagoger og 33 000 sosialarbeidere.

Meld deg inn her

FO jobber både for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene til barnevernspedagoger, samtidig som vi er opptatt å av å fremme barnevernspedagogens fagfelt og interesser på samfunnsnivå. Det er det som gjør FO unikt - at vi er både fag- og profesjonsforbund.

FO har medlemmer i kommunalt, statlig og privat barnevern, i skolen, barnehage, fritidsklubber, NAV, oppsøkende virksomheter og psykisk helsevern for barn og unge.

FO er med sine 33 000 medlemmer den største fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO er den eneste fagforeningen der alle tillitsvalgte er utdannet innen disse profesjonene. Det gjør at de som skal hjelpe deg lokalt er godt kjent med dine rettigheter, ditt fagfelt og typiske utfordringer innen ditt yrke.